با هر کسی در خوابگاه تهران درد دل نکنید!

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۴/۱۲

تعداد بازدید:‌ 37

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

انسان ها همواره یک حالت روحی ثابتی ندارند. انسان در طول روزهای مختلف ممکن است شرایط روحی گوناگونی را تجربه کند. همین مساله سبب می شود که نیاز انسان ها به صحبت کردن با دیگران در مقاطع و شرایط مختلفی متفاوت باشد. گاهی فردی ممکن است به قدری خوشحال باشد که نیازی به صحبت کردن با کسی نداشته باشد و با همین خوشحالی و حال خوب خود بتواند به راحتی لحظه های خود را سپری کد. این در حالیست که انسان ها در زمان ناراحتی بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند با دیگران صحبت کنند. این مساله به آنها کمک می کند که بتوانند ناراحتی خود را به زبان آورده و از همنی طریق مقداری التیام پیدا کنند. در خوابگاه تهران مانند هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری نیز دقیقا وضع به همین شکل است. ساکنین خوابگاه در تهران گاهی نیاز دارند با دیگران صحبت کرده و از این طریق خود را آرام کنند. با این کار که در اصطلاح عامیانه به آن درددل کردن گفته می شود، افراد می توانند مشکلات و ناراحتی های خود را مطرح کرده و این مسائل را به راحتی مدیریت کنند. اما گاهی همین ددردل کردن در صورتی که با فرد نامناسبی صورت گیرد خود می تواند دلیلی برای افزودن به ناراحتی دیگران باشد. در خوابگاه در تهران افرادی که سکونت دارند در یک سن و سال بوده و معمولا دوستی هایی در بین آنها شکل می گیرد. گاهی ممکن است این دوستی های شکل گرفته ساکنین را به شک بیندازد که به راحتی می توانند به همه افراد اعتماد کرده و با آنها درددل کنند. این در حالیست که انتخاب فرد مناسبی برای درددل کردن در خوابگاه تهران و هر مکان دیگری یکی از تصمیمات مهم در زندگی هر فردی می باشد. 

خوابگاه تهران

انسان ها زمانی که در خوابگاه در تهران و سایر مکان ها با کسی درددل می کنند معمولا از مسائلی صحبت می کنند که موجب ناراحتی آنها شده است. متاسفانه همه انسان ها در مواجهه با مسائل ناراحت کننده زندگی خود در حساس ترین حالت خود هستند. آنها در چنین شرایطی در موضع ضعف قرار داشته و بسیار آسیب پذیر هستند. بنابراین بسیار مهم است که فردی را به این حریم خود راه دهند که می دانند در آینده از ضعف آنها سواستفاده نمی کند. به همین دلیل است که گفته می شود در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی باید با حواس جمع با دیگران درددل کرد. بدون شک نمی تواند اثر مثبت و کمک کننده درددل کردن بر روحیات فردی را نادیده گرفت. اما باید متوجه و حواس جمع بود که این کار به شکلی انجام شده و با فردی انجام شود که امکان هرگونه سو استفاده را از بین ببرد. بی شک در زندگی همه افراد از جمله ساکنین خوابگاه در تهران، افراد امنی حضور دارند که بدون هیچ نگرانی می توان با آنها درددل کرد بدون اینکه نگران این مساله باشیم که در آینده ممکن است از اطلاعات شخصی و یا نقاط ضعف ما سو استفاده می شود. این در حالیست که به همان اندازه افراد سواستفاده گری در خوابگاه حضور دارند که دون توجه به دیگران از درددل آنها نهایت استفده ابزاری را خواهند برد. 

خوابگاه تهران

درددل کردن با افراد امن در خوابگاه تهران

افراد امن در زندگی همه انسان ها حضور دارند و یا اینکه می توان اینگونه گفت که در زندگی انسان های خوش شانس افراد امنی حضور دارند. چرا که حضور حتی یک فرد امن در زندگی یک نفر می تواند به کلی زندگی وی را تغییر دهد. چنین فردی محرم رازی دارد که بدون نگرانی می توانند تمامی دل نگرانی های خود را با وی مطرح کرده بدون اینکه نگران باشد زمانی از همین اطلاعات برعلیه وی استفاده می گردد. این در حالیست که افراد امن زندگی انسان ها حتی حین شنیدن حرف ها و درددل های دوستان خود نهایت تلاش خود را به کار می گیرند تا بدون کمترین قضاوت بتوانند موجب آرامش و تسلی خاطر دوست خود گردند. این افراد امن سعی نمی کنند به دوستان خود حس شرم و یا کم بودن داده و حتی به وی اطمینان خاطر می دهند که از مشکلات و معضلاتی که در زندگی دارند بسیار بزرگتر و باارزش تر هستند. چنین افراد امنی در زندگی ساکنین خوابگاه تهران به مانند نعمت واقعی بوده که به زندگی دوستان خود نور و روشنایی می بخشند. 

دیدگاه‌ها