اهمیت خویشتنداری در خوابگاه پسرانه تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۴/۵

تعداد بازدید:‌ 58

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

انسان ها در زندگی خود استانداردهای مختلفی را دنبال می کنند. در واقع انسان به عنوان موجودی هوشمند برای بخش های مختلفی از زندگی خود استانداردهایی را تعریف نموده است. برخی از این استانداردها جمعی و برخی دیگر شخصی هستند. این استانداردها و شاخصه ها ممکن است از اجتماعی به اجتماع دیگر متفاوت باشند. با این وجود استانداردهای اخلاقی در بسیاری از جوامع مشابه بوده و تقریبا همه انسان ها بر سر آنها اتفاق نظر دارند. یکی از این استانداردها، استاندارد مربوط به خویشتنداری و صبوری کردن در برابر دیگران است. در بسیاری از مکان ها و موقعیت ها خویشتنداری کردن امری اخلاقی و رفتاری است که می تواند مرزهای روابط انسانی را حفظ و پاسداری کند. یکی از مهمترین مکان ها برای این کار، خوابگاه پسرانه تهران و هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری می باشد. زندگی در مکان های جمعی نظیر خوابگاه این درس را به افراد می دهد که نیاز دارند گاهی گذشت کرده و از برخی مسائل چشم پوشی کنند. خویشتنداری و مسلط به نفس بودن در مکان هایی نظیر خوابگاه پسرانه در تهران و سایر شهرها می تواند به کلی کیفی زندگی در این مکان ها را تعیین کند. خوابگاه پسرانه و هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری محل اقامت هایی هستند که افراد به صورت دسته جمعی در آنها زندگی می کنند. در اینگونه مکان ها افراد هر چقدر هم که تلاش کنند نمی توانند از تعامل با دیگران اجتناب کنند. همین امر سبب می شود که نیاز به رفتارهای مناسب جمعی را بیش از پیش در خود احساس کنند. یکی از مهمترین این رفتارها خویشتنداری می باشد.

خوابگاه پسرانه تهران

گاهی در خوابگاه پسرانه و هر خوابگاه دیگری موقعیتی پیش می آید که تنها راه عبور از آن خویشتنداری کردن است. افرادی در خوابگاه پسرانه تهران ممکن است عمدا به پر و پای دیگران پیچیده و به دنبال درست کردن دردسر باشند. این در حالیست که اگر دیگر افراد مقابل به مثل کرده و مانند خود آنها رفتار کنند ممکن است مشکلات جدی در خوابگاه ایجاد شود. این در حالیست که خویشتنداری کردن می تواند به راحتی فرد را از یک شرایط بحرانی بدون مشکل عبور دهد. از طرفی دیگر همان گونه که گفته شد خوابگاه پسرانه تهران محل زندگی جمعی بوده و غیر ممکن است که در چنین مکانی همه افراد بر سر تمامی مسائل اتفاق نظر داشته باشند. همین مساله می تواند خود موجب ایجاد تنش در بین افراد گردد. تنش یک امر سطحی بوده و گاهی ممکن است با چند جمله رفع و رجوع شود. اما اگر ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران با خویشتنداری و کنترل خود بیگانه باشند کمترین مشکلی هر میزان هم که سطحی باشد می تواند به مشکلی جدی و گاها جروبحثی عمیق تبدیل شود. 

چگونه خویشتنداری کردن در خوابگاه پسرانه تهران را تمرین کنیم؟

بدون شک رفتارهای عمیق و صحیحی نظیر خویشتنداری کردن در خوابگاه پسرانه در تهران و هر مکان دیگری نیاز به تمرین دارند. چنین رفتارهایی به غایت می توانند جایگاه اجتماعی افراد را نزد دیگران بالا ببرند. بدون شک همه انسان ها به کسی که در برابر دیگران از خود خویشتنداری نشان می دهد احترام می گذراند. این در حالیست که برای تمرین کردن چنین رفتاری بهترین کار شناخت خود می باشد. به این معنی که اگر یکی از ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران حال و احوال خود را خوب بشناسد و بتواند واکنش های خود را در شرایط خاص پیش بینی کند می تواند در شرایطی که نیاز به کنترل خود و خویشتنداری دارد بیش از پیش بر خود مسلط باشد. بنابراین یکی از اولین و مهمترین قدم ها در تمرین خویشتنداری در خوابگاه پسرانه تهران و سایر مکان ها و موقعیت ها شناخت خود می باشد. در قدم دوم شناخت پیدا کردن نسبت به دیگران در خوابگاه پسرانه می تواند بر کنترل خود در خوابگاه موثر باشد. به این شکل که اگر ما بدانیم یکی از هم اتاقی ها یا هم خوابگاهی های ما رفتار خاصی داشته که بر اثر آن رفتار ممکن است دیگران کنترل خود را از دست دهند، در این صورت است که فرد می تواند نهایت تلاش خود را به کار بگیرد که یا از چنین فردی دوری کند و یا اینکه در صورت داشتن مراوده با وی، خوشتنداری و کنترل خود را پیش بگیرد. در صورت تمرین چنین رفتارهایی است که خویشتنداری می تواند به اصلی در رفتار افراد در خوابگاه پسرانه و هر مکان دیگری تبدیل شود. 

دیدگاه‌ها