خاطرات زیبای خوابگاه دخترانه در تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۳/۲۷

تعداد بازدید:‌ 59

دسته‌بندی:

خوابگاه دخترانه

گاهی انسان ها تا زمانی که در موقعیتی قرار دارند تنها بدی ها و ناملایمات آن موقعیت را دیده و چشم های خود را بر روی خوبی های چنین موقعیتی می بندند. این کار سبب می شود که به اندازه کافی از این موقعیت لذت نبرده و تنها تلاش خود را به کار بگیرند که هر چه زودتر از این موقعیت و شرایط دور شوند. یکی از این موقعیت ها زندگی در خوابگاه دخترانه در تهران است. بدون شک کسی نمی تواند ادعا کند که زندگی در خوابگاه دخترانه در تهران و هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری صداق زندگی در قصر آرزوهای افراد است؛ اما بر حسب تجارب قبلی و کسانی که سابقا در خوابگاه دخترانه و سایر خوابگاه ها ساکن بوده اند می توان به طور کلی نتیجه گیری کرد که زندگی در چنین مکانی سرشار از شکل گیری خاطرات خوشایندی است که چه بسا گاها تا پایان عمر همراه افراد مانده و به لذت بخش ترین خاطرات زندگی افراد بدل می شوند. انسان ها در طول زندگی خود با مسائل و موقعیت های گوناگونی روبرو می شوند. این شرایط خواه خوشایند و خواه آزاردهنده و ناخوشایند بهرحال می گذرند و به خاطراتی در زندگی بدل می شوند. بنابراین چه خوب است اگر افراد همیشه از خود خاطرات خوبی را در ذهن دیگران ایجاد کرده و بر همین اساس همیشه در روان و ذهن آنها ماندگار شوند حتی اگر ارتباط نزدیکی دیگر با آنها ندارند. 

خوابگاه دخترانه در تهران

ساکنین خوابگاه دخترانه و سایر خوابگاه ها نیز دقیقا از همین دسته افراد هستند. افراد ساکن در خوابگاه به زودی از یکدیگر فاصله گرفته و هر کدام بر سر زندگی های خود می روند و چه بسا صدها و هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله می گیرند. اما چه خوب است اگر حتی در این فاصله دور هم افراد تنها برای دقیقه ای هم که شده با خاطرات خوب و شیرین از هم اتاقی یا هم خوابگاهی های خود یاد کنند. زندگی در مکانی نظیر خوابگاه دخترانه در تهران از جهات بسیاری با زندگی در مکان های دیگر متفاوت است. ساکنین خوابگاه دخترانه در این مکان به وسایل سرگرم کننده نظیر تلویزیون دسترسی نداشته و اوقات بسیاری از زمان خود را با دوستان و هم اتاقی هایشان سپری می کنند. همین مساله سبب می شود که این وقت گذرانی ها و چه بسیا پب نشینی هایی که در آن لحظه مساله ای معمولی و ساده به نظر می رسند بعدا با یادآوری خاطره آنها و ایجاد دلتنگی برای افراد چشمهایشان را اشک بار کنند. خاطرات شیرینی که افراد در خوابگاه دخترانه تهران با یکدیگر می سازند از جنس خاطرات ناب دوستانه بوده که هیچ چیزی جای آنها را پر نمی کند. حتی بعد از خارج شدن از خوابگاه دخترانه دور شدن ساکنین از یکدیگر نیز هنوز ساکنین با یادآوری چنین خاطراتی یاد دوستان خود را گرامی می دارند. 

خوابگاه دخترانه در تهران

چگونه در خوابگاه دخترانه به خاطره ای شیرین در ذهن دیگران تبدیل شویم؟

بیشتر افراد حتی اعضای یک خانواده نیز خواه ناخواه از یکدیگر روزی دور شده و به دنبال اهداف و برنامه های خود می روند. سااکنین خوابگاه دخترانه در تهران نیز گاهی چنان از یکدیگر دور می شوند که حتی ممکن است تا پایان عمر دیگر یکدیگر را از نزدیک نبینند. بنابراین به وجود آوردن خاطرات شیرین برای افراد در خوابگاه دخترانه در تهران کمک می کند که افراد همیشه به یاد یکدیگر باشند. در خوابگاه دخترانه تهران برای ایجاد خاطرات شیرین در ذهن دیگران لازم نیز افراد شاخ غول بشکنند بلکه تنها کافیست با درک کردن دیگران و داشتن احساس همدلی با آنها عرصه را بر کسی در خوابگاه تنگ نکنند. گاهی افراد به حدی رفتارهای آزاردهنده در خوابگاه دارند که اطارفیان آرزو می کنند هرچه زودتر چنین افرادی خوابگاه را ترک کنند. این در حالیست افرادی نیز هستند که چنان جو اطارف آنها در خوابگاه خوشایند است که همه دوست دارند به شکلی با آنها در ارتباط باشند. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که کمک می کند ساکنین خوابگاه دخترانه در تهران خاطرات خوشی با یکدیگر داشته باشند تنها درک متقابل می باشد. همچنی ساکنین خوابگاه در تهران باید تلاش کنند برسر مسائل پوچ و بیهوده دیگران را آزار نداده و آستانه تحمل خود را در برابر دیگران بالا ببرند. همچنین احترام به حریم خصوصی دیگران در کنار داشتن روابط صمیمانه و دوستانه کمک می کند که دیگران هر چه بهتر بتوانند به ما اعتماد کرده و خاطارت شیرینی از ما در خوابگاه دخترانه در تهران در ذهن داشته باشند. 

دیدگاه‌ها