سازگاری اجتماعی در خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1396/11/18 تعداد بازدید:‌ 216 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

سازگاری اجتماعی در خوابگاه

سازگاری فردی و اجتماعی:

در مطلب قبلی توضیحات مختصری در مورد تعریف سازگاری و اهمیت سازگاری با شرایط زندگی در خوابگاه های دخترانه و پسرانه داده شد. در این مطلب به طور خاص به برخی رفتارهای فردی و اجتماعی در خوابگاه پرداخته می شود. مهارت های فردی در وهله اول از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، زیرا افرادی که نتوانند یکپارچگی شخصیتی خود را شکل دهند نه تنها برای خود، بلکه برای هم اتاقی ها و دیگر هم خوابگاهی های خود مشکل ساز خواهند بود. دختران و پسرانی که برای ادامه تحصیل یا کار به مدت کوتاه یا طولانی در خوابگاه های دانشجویی و کارمندی اقامت دارند باید عادات فردی خود را متعادل تر سازند، این عادات می تواند غذایی، بهداشتی، وسواسی و... باشد. در این مطلب به چند عادت ساده و ابتدایی پرداخته می شود تا اهمیت واقعی این رفتارهای ساده بیشتر شفاف سازی شود:

خوابگاه دخترانه

عادات غذایی:

عادت های بد غذایی به میزان زیادی باعث ایجاد تنش در بین هم اتاقی ها می شود، اما این وضعیت به مرور بهتر می شود. زیرا عادات غذایی در اکثر افراد ساکن در خوابگاه، تعدیل می شود. افرادی که با برخی مواد غذایی مانند پیاز، لپه، لیمو و... مشکل دارند، پس از زندگی در خوابگاه به احتمال بسیار قوی به خوردن این مواد غذایی عادت می کنند. دلیل این امر چیزی جز سازگاری نیست. دانشجویانی که قصد دارند در خوابگاه مرفه زندگی کنند و به خوردن غذاهای عادی و متوسط عادت ندارند نمی توانند با زندگی در شرایط خوابگاه کنار بیایند.

خوابگاه پسرانه

خواب:

برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های پسرانه و دخترانه، شاید هیچ مسأله ای مهمتر از خواب نیست. افرادی که باید رأس ساعت معینی بخوابند، افرادی که به کمترین نور یا صدا حساس هستند، افرادی که تا دیروقت بیدارند و انتتظار دارند تا ظهر هیچ جنبنده ای در اتاق حرکت نکند و... نمی توانند زندگی آرامی در خوابگاه داشته باشند، مگر اینکه خود را با شرایط بقیه افراد ساکن در اتاق سازگار کنند. البته به این معنی نیست که ساکنین خوابگاه تمام رفتارهای خود تغییر دهند، بلکه سازگاری به معنی تطبیق عادات خود با عادات دیگر اطرافیان است، به گونه ای که موجب تهیه ی برنامه ای شود که نظر مثبت همه را تا حدودی فراهم کند.

خوابگاه کارمندی

وسواس خرید:

برخی دختران و پسران ساکن در خوابگاه های دخترانه و پسرانه در خریدهای کوچک و بزرگ خود وسواس دارند. خرید های  فردی نیز در خوابگاه باید متعادل باشد. تنوع شخصیتی و فردی افرادی که در خوابگاه زندگی می کنند بسیار زیاد است. به طور کلی افرادی که بابت هر خرید خود، هزینه هنگفتی می پردازند با افرادی که برای خریدهای ساده هم مشکل مالی دارند نمی توانند هم اتاقی های خوبی باشند. مگر اینکه در حد امکان مهارت های سازگاری به کار گرفته شود. از جهت دیگر، دختران و پسرانی هستند که در ابتدای اقامت در خوابگاه های دانشجویی و کارمندی قادر به تنهایی خرید کردن، نیستند. این افراد پس از مدتی مجبور می شوند با شرایط زندگی مستقل سازگار  شده و کارهای ضروری خود را به تنهایی انجام دهند. سازگاری با شرایط موجود حتی در مواردی مانند خرید کردن نشان دهنده ثبات روحی و روانی فرد است.

خوابگاه ارزان قیمت

به طور کلی اگر برای تمامی رفتارهای ساده مهارتهایی جهت سازگاری نباشد، بدون شک فرد با زندگی در خوابگاه دچار مشکل خواهد شد. آموزش این مهارت ها از خانه و جمع خانواده شروع می شود و بعدها در مدارس باید به اشکال صحیح و علمی دنبال شوند. کسب این مهارت ها و انعطاف پذیری در مقابل موقعیت های جدید سبب رشد عزت نفس در دختران و پسران ساکن در خوابگاه می شود.

اقامتگاه/ خوابگاه/ پانسیون های دخترانه و پسرانه در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها