ویژگی های منحصر به فرد خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/06/18 تعداد بازدید:‌ 191 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

ویژگی های منحصر به فرد خوابگاه

مزیت تجربه زندگی در خوابگاه:

به دست آوردن توانایی های مورد نیاز برای ساختن یک زندگی بهتر نیازمند تجربه محیط های متفاوت است. محیط هایی که بتواند فرد را در معرض چالش های گوناگون قرار دهد. اما در جوامعی مانند جامعه ما که بیشتر فرزندان وابسته به خانواده هستند و در عمل کمتر قدرت تصمیم گیری برای انتخاب محل زندگی خود را در دست دارند، انتخاب محل تحصیل و محل کار در شهری دور از خانه و خانواده می تواند شرایط را برای تجربه زندگی مستقل فراهم کند. خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان پسرانه و دخترانه می توانند زمینه تجربه زندگی مستقل و همچنین برخورد با افرادی از قشرهای مختلف با زبان، فرهنگ و آداب و معاشرت های متفاوت را برای دانشجویان و کارمندان فراهم کنند. اگرچه در برخی موارد ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد.

خوابگاه پسرانه

به طوری که برخی معتقدند که شرایط زندگی در خوابگاه ها می تواند برای بسیاری از ساکنین بسیار تنش زا باشد. اما دانشجویان و دیگر ساکنین خوابگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه که زندگی در خوابگاه های خودگردان و سراسرس را تجربه کرده اند، می دانند که بحث های دسته جمعی در خوابگاه و معاشرت های مداوم به خوبی می تواند موجب پذیرش تفاوت های یکدیگر و همکاری در بین ساکنین برای کاهش فاصله های طبقاتی، فرهنگی، اجتماعی و... در بین ساکنین شود. تجربه این شرایط به طور قابل توجهی باعث رشد همه جانبه دانشجویان ساکن در خوابگاه می شود. به همین دلیل تا زمانی که دانشجویان فارغ التحصیل می شوند و زمان ترک خوابگاه فرا می رسد، ساکنین خوابگاه با طیف وسیعی از توانایی های ضروری برای کسب موفقیت های بیشتر در جامعه خارج از دانشگاه و خوابگاه آماده می شوند.

خوابگاه دخترانه

درک تنوع:

برای بسیاری از دانشجویان و دیگر ساکنین خوابگاه های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه پیش آمده است که در خوابگاه با اسامی شهرها، مشاهیر، سیاستمدارن و ... آشنا می شوند که قبل تر هرگز نام آن ها را نشنیده اند. افرادی که تصور می کنند صاحب غنی ترین تاریخ و فرهنگ هستند اما با کسب آشنایی از شهرها و فرهنگ های دیگر، به غنی بودن فرهنگ هایی غیر از فرهنگ خود پی می برند. این شرایط و دیگر شرایط مشابه سبب می شود که ساکنین خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دخترانه و پسرانه به درک درستی از وجود تنوع در جامعه برسند. علاوه بر درک وجود تنوع هایی در سطح جامعه، زندگی در خوابگاه های دانشجویی خودگردان و روزانه سبب می شود ساکنین تفاوت های موجود در خلق و خوی افراد را نیز درک کنند. این مسأله موجب می شود، هرکس را به میزان رفتار و شخصیت خود بهتر بشناسند و درک صحیحی از وجود تنوع در بین افراد جامعه را کسب کنند. کاهش خودبزرگ بینی و انتخاب برخورد مناسب با اطرافیان از مهمترین مزیت های درک تنوع در خوابگاه ها و اقامتگاه های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه است.

پانسیون خودگردان

مهارت های ارتباطی:

یکی دیگر از مزیت های زندگی در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه، کسب مهارت های ارتباطی است. این مهارت ها برای افرادی که در سال های نزدیک به طور جدی و مستقل وارد جامعه بزرگتر می شوند، لازم و ضروری است. کسب مهارت های ارتباطی از جایی شروع می شود که فرد تقریبأ هیچکس را در اطراف خود در خوابگاه نمی شناسد. به همین دلیل به مرور زمان مجبور به استفاده از راهکارهای اساسی برای جذب اطرافیان است که نزدیکترین ان ها، هم اتاقی ها هستند. مطالب گفته شده مختصری از ویژگی های منحصر به فرد خوابگاه ها و پانسیون های دانشجویی خودگردان و روزانه است. در مطلب بعدی به چند مورد دیگر نیز اشاره خواهد شد که ویژگی های منحصربه فرد خوابگاه را بیشتر نشان خواهد داد.

مطالب بیشتر و خوابگاه/ پانسیون/ اقامتگاه دانشجویی را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها