هنجارشکنی در خوابگاه پسرانه تهران

بشرا یعقوبیان 1401/10/07 تعداد بازدید:‌ 63 دسته‌بندی: خوابگاه پسرانه

هنجارشکنی در خوابگاه پسرانه تهران

هنجارها در واقع خطوط فکری و خط مشی هایی هستند که ممکن است بر اساس موقعیت آنها توسط افراد مختلف تعیین و برای عدم رعایت آنها حتی مجازات هایی نیز در نظر گرفته شود. تفاوت هنجارها با قوانین در غیررسمی بوذن هنجار است. بسیاری از هنجارها بصورت قوانین نانوشته ای هستند که گرچه فرد با رعایت نکردن آنها عواقب خاصی در انتظارش نیست اما به دلایل شخصی و یا عرفی نمی تواند از آنها چشم پوشی کند. برخز از هنجارها شخصی بوده و رعایت نکردن آنها فرد را با وجدان و ندای درونش روبرو می سازد. از طرفی دیگر ما هنجارهای اجتماعی و گروهی را داریم که مورد تائید و قبول اکثریت آن جامعه و گروه می باشند. شاید هنجارهای گروهی و اجتماعی مانند قوانین مکتوب از سمت و سوی نهاد و گروه خاصی محافظت و قابل پیگیری نباشند، اما شرایط جامعه و گروه همواره اعضای خود را به رعایت این هنجارها وا داشته و در صورت رعایت نکردن آنها از طرف یکی از اعضای آن جامعه و گروه، بی شک بدون معطلی از طرف اعضای دیگر گروه مورد بازخواست و گاها طرد شدن قرار می گیرد. در خوابگاه پسرانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی نیز هنجارهایی وجود دارند که با وجود نانوشته بودن آنها، رعایت کردنشان از سمت و سوی تمامی اعضای جامعه لازم و ضروروی می باشد. 

خوابگاه پسرانه تهران

تعدادی از هنجارهای موجود در خوابگاه پسرانه تهران

خوابگاه پسرانه تهران خود یک اجتماع واحد را تشکیل داده که از ساکنین خوابگاه و تمامی کارکنان موجود در خوابگاه تشکیل می شود. از طرفی دیگر هر خوابگاهی اعم از خوابگاه دانشجویی و کارمندی در تهران و سایر شهرها، خود از گروه ها و اجتماعات کوچکتری تشکیل شده است. به طور مثال در یک خوابگاه پسرانه در تهران می توان گروه کل اعضای خوابگاه و کارکنان، گروه مرتبط با سویتی ها، گروه ساکنین موجود در یک طبقه خوابگاه، گروه ساکنین یک اتاق و غیره را نام برد. هر یک از این گروه ها در خوابگاه پسرانه خود دارای هنجارهای خاص خود بوده که بر اساس این هنجارها زندگی تک تک ساکنین موجود در آن گروه در آرامش خود باقی می ماند. هنجارهای موجود در خوابگاه پسرانه تهران تا حد زیادی تحت تاثیر هنجارهای شخصی هر فرد بوده اما با این وجود تعدادی از آنها در بین تمامی اعضای آن گروه در خوابگاه تهران مشترک هستند. تعدادی از هنجارهای موجود در خوابگاه پسرانه تهران عبارتند از: 

- هنجار مربوط به احترام به حریم خصوصی اعضای یک گروه در خوابگاه پسرانه؛

- هنجارهای مرتبط با احترام به آرامش و آسایش روانی تک تک ساکنین خوابگاه؛

- هنجارهایی مرتبط به سلامت افراد گروه در خوابگاه و عدم تلاش دیگران در آسیب زدن به هر شکلی به آن؛

- هنجارهای مربوط به احترام گذاشتن به آرمان، عقیده و باورهای دیگران در خوابگاه پسرانه؛

- هنجارهای مرتبط با احترام گذاشتن به موفقیت دیگران و عدم ایجاد مزاحمت برای آنها در این راه؛

خوابگاه پسرانه تهران

هنجارشکنی در خوابگاه پسرانه تهران چه عواقبی دارد؟

همانگونه که در پاراگراف های پیشین هم اشاره شد، هنجارشکنی در خوابگاه تهران و سایر شهرها ممکن است هیچگونه عواقب قانونی در پی نداشته باشد؛ با این وجود انجام چنین عملی به سادگی می تواند موجب منفور شدن فرد نزد سایر افراد در خوابگاه شده و به طرد شدن وی و حتی اخراج او از گروه هم اتاقی ها و هم خوابگاهی ها در خوابگاه گردد. از طرفی دیگر احترام به هنجارهای موجود در خوابگاه پسرانه تهران نه تنها به حفظ آرامش دیگران در خوابگاه کمک می کند بلکه موجبات حفظ آرامش خود فرد را نیز مهیا می کند. به همین دلیل است که هنجارشکنی در خوابگاه پسرانه تهران بیش از آنکه به دیگران آسیب برساند موجب آسیب دیدن فرد هنجار شکن می شود.

خواب اینجا

دانلود اپلیکیشن موبایل خواب اینجا(اندرودید)

کانال تلگرام خواب اینجا

پیج اینستاگرام خواب اینجا

برای مشاهده خوابگاه دانشجویی، خوابگاه کارمندی، خوابگاه دخترانه، خوابگاه دخترانه تهران، خوابگاه پسرانه تهران، خوابگاه پسرانه، پانسیون کارمندی، پانسیون دانشجویی، پانسیون دخترانه، پانسیون پسرانه از تمامی کشور می توانید به سامانه خواب اینجا مراجعه کنید.

دیدگاه‌ها