نیاز جامعه به خوابگاه های دانشجویی

بشرا یعقوبیان 1397/05/22 تعداد بازدید:‌ 189 دسته‌بندی: خوابگاه، پانسیون، اقامتگاه

نیاز جامعه به خوابگاه های دانشجویی

ضرورت وجود خوابگاه های دانشجویی کارمندی:

در ابتدای مطلب باید یک حقیقت را بپذیریم و آن این است که تقریبآ هیچکس دوست ندارد طعم غربت و دوری از خانواده را تجربه کند و در مسکن هایی سرد و بی روح اقامت داشته باشد. اما به هزاران دلیل که بیشتر آن ها در ذات انسان نهفته است، اکثر افراد برای رسیدن به اهداف خود سختی دوری از خانه را به ناچار می پذیرند. بیشتر این افراد در سراسر جهان، مجبور به اقامت در خوابگاه هایی می شوند که علاوه بر تحمل کمبودهای عاطفی و فشارهای روانی، ناچارند بابت امکانات محدود هزینه های زیادی نیز پرداخت کنند. ضرورت وجود خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه نیز از زمانی در کشور ما روبه فزونی گذاشته است که تعداد شرکت کننده گان کنکور چندین برابر و به همین میزان بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری و غیر سراسری افزوده شده است. این افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ موجب رشد سریعی در تعداد خوابگاه های خودگردان و دولتی شده است. حال با حضور این جوانان در کلان شهرها، مگر می شود ضرورت وجود مسکن های دانشجویی از جمله خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه که دارای فعالیت قانونی هستند را نادیده گرفت؟

اقامتگاه دانشجویی در نهران

قطعأ پاسخ این سوال منفی است. زیرا عدم وجود مکان های امن که زیر نظر نهادهای دولتی و امنیتی فعالیت داشته باشند، جز تهدید جدی برای انحراف قشر جوان نیازمند به خوابگاه، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. در حقیقت مشکل از وجود خوابگاه ها نیست، بلکه مشکل وجود خوابگاه های غیر قانونی است که با پذیرش افراد ناسالم باعث برهم ریختن آرامش یک محله خواهند شد و همین امر اعتراض ساکنین محل و دیگر ساکنینی که به اشتباه در این دسته از خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان غیر قانونی ساکن شده اند را بر می انگیزد.

اقامتگاه کارمندی در تهران

تغییر در روند فعالیت خوابگاه ها:

بهترین کار برای عوض کردن نظر عموم جامعه نسبت به خوابگاه های دخترانه و پسرانه، ارتقاء ارزش ها با تغییر در روند فعالیت خوابگاه ها است. اگرچه این کار نیازمند زمان است اما به هرحال بی نتیجه نخواهد ماند و منجر به تغییر ذهنیت جامعه در مورد خوابگاه ها و ساکنین آن خواهد شد. به طور کلی ذهنیت جامعه نسبت به خوابگاه های دولتی بسیار متفاوت از خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های پسرانه و دخترانه خودگردان است. با توجه به اینکه اکثر خوابگاه های دانشجویی دولتی در محوطه دانشگاه قرار دارند و یا خوابگاه های استیجاره ای زیرنظر وزارت علوم کنترل می شوند، امنیت بیشتری را برای ساکنین و منازل مسکونی مجاور فراهم می کنند. چیزی که متأسفانه در بیشتر خوابگاه های خودگردان فراموش شده است. عوامل زیادی وجود دارند که با تغییر و اصلاح آن ها می توان نظر عموم جامعه را نسبت به خوابگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی خودگردان تغییر داد. که از جمله می توان به اهمیت فعالیت قانونی و پذیرش گزینش شده ساکنین اشاره کرد.

اهمیت فعالیت قانونی:

در نیاز جامعه به خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه هیچ شکی وجود ندارد. اما باید گفت که وجود هر خوابگاه با هر شرایطی نمی تواند این نیاز را برطرف کند. این نیاز از طریق وجود خوابگاه های امن باید رفع شود. خوابگاه هایی که زیرنظر نهادهای دولتی فعال باشند و ساکنین و دیگر افراد در صورت وجود هر نوع تخلف بتوانند از طریق قانونی پیگیر مسأله شوند. در غیر این صورت، فعالیت خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه تنها موجب افزایش نا امنی و انزجار جامعه از خوابگاه ها خواهد شد.

اقامتگاه خودگردان

پذیرش گزینش شده ساکنین:

مورد دیگر، کنار گذاشتن تعارف در انتخاب ساکنین است. گاهی وجود یک نفر می تواند یک خوابگاه صد نفره را بدنام کند و موجب شکایت ساکنین محل شود. خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان باید توجه داشته باشند که ظرفیت خالی خود را با هر فردی پر نکنند. این کار تنها موجب کاهش امنیت و بروز ناهنجاری هایی می شود که مشکلات پیش بینی نشده ای را به بار خواهد آورد.

خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های بیشتر را در خواب اینجا مشاهد کنید.

دیدگاه‌ها