خوابگاه و نگرانی های مالی

تفاوت در نگرش ساکنین خوابگاه به کمبودهای مالی:

در دنیای پر زرق و برق امروز هرکدام از ما به نحوی درگیر نیازهای اساسی و غیر اساسی مادی هستیم که با توجه به اولویت بندی های هرکس در زندگی خصوصی واجتماعی، متفاوت هستند. درگیری با نیازهای مادی از یک طرف و تبلیغات متنوع و جذابی که برای رفع این نیازها در حال ساخت و نشر هستند نیز از طرف دیگر، توانسته است برای تمام سنین جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجو، زمینه بروز آسیب های جدی روانی و اجتماعی را فراهم کند. کنار آمدن با این درگیری های ذهنی برای آن دسته از دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه، به دلیل همراه و هم زمان بودن با کمبودهای عاطفی و گاهی حضور افراد از طبقات مختلف جامعه در یک اتاق، می تواند تنش زا و ناخوشایند باشد. بروز مسائل مربوط به مشکلات مالی تنها محدود به دانشجویان ساکن در خوابگاه نیست.

اقامتگاه پسرانه

بلکه در کمال تأسف، شاغلینی که به هر دلیل مجبور به اقامت در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی هستند، به دلیل پایین بودن میزان در آمد در مقایسه با میزان هزینه ها، درگیر مشکلات مالی متعددی هستند. گرچه مشکلات مالی در زندگی هر فرد ممکن است یک مسأله شخصی تلقی شود، اما واقعیت امر این است که متقاضیان و ساکنین حاضر در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه، همان قشر پویا و جوان جامعه می باشد که ممکن است به دلیل بالا بودن هزینه های مربوط به اقامت در یک اقامتگاه یا پانسیون خودگردان دخترانه و پسرانه به فردی با کمبودهای شخصیتی تبدیل شود و بعدها اثر سوء رفتارها در سطح بزرگتر، گریبان گیر جامعه شود.

اقامتگاه ارزان قیمتمشکلات مالی پیش روی ساکنین خوابگاه:

حضور افراد با وضعیت مالی متفاوت در خوابگاه ها و پانسیون های خودگردان دخترانه و پسرانه ممکن است موجب تغییرات منفی در شخصیت هم اتاقی ها و ساکنین یک خوابگاه شود. زیرا به طور طبیعی چگونگی مواجه شدن با مسائل و مشکلات مالی رابطه مستقیمی با سطح رفاه هر فرد دارد. به همین دلیل روبه رو شدن با مشکلاتی از قبیل میزان شهریه دانشگاه ها، هزینه های مربوط به مایحتاج زندگی در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه، بازخوردهای متفاوتی را در بین ساکنین یک اتاق و حتی یک خوابگاه به دنبال خواهد داشت.

اقامتگاه کارمندی در تهرانریسک های مالی در پرداخت ودیعه ها:

یکی از مهمترین و در عین حال بدترین مسائلی که متقاضیان خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان پسرانه و دخترانه با آن روبه رو هستند، مربوط به اجاره های ماهیانه و مبالغ ودیعه گزافی است که بابت اجاره یک اتاق با ظرفیت یک یا چند نفر پرداخت می کنند. در بسیاری از جمع ها که متقاضیان و ساکنین خوابگاه ها با یکدیگر همصحبت می شوند، بیشتر آنان لب به شکایت از کمبود امکانات رفاهی، قدیمی و از کار افتادن وسایل موجود در اتاق ها و هزینه های سنگین باز می کنند که در مجموع تمام این گلایه و شکایات به همین موضوع اشاره دارد.

اقامتگاه خودگردان

پرداخت ودیعه های سنگین در ازای رزرو یک اتاق با سطح امکانات معمولی برای بیشتر متقاضیان و ساکنان پانسیون ها، خوابگاه ها و اقامتگاه های خودگردان دانشجویی کار دشواری است. اما به هر حال در صورت اطمینان از بازگشت این مبلغ در پایان اقامت، آرامش خاطری برای ساکنین فراهم خواهد شد. این در حالی است که متأسفانه گاهی به دلیل سوءاستفاده از صنف خوابگاه و پانسیون داری، این مبالغ به ساکنین بازگردانده نخواهد شد و شرایط مناسب برای ایجاد یک کلاهبرداری فراهم می شود. شنیدن اخباری از این دسته تا حدود زیادی موجب می شود که برای متقاضیان، اجاره خوابگاه یا پانسیون که مستلزم پرداخت ودیعه زیاد باشد، یک ریسک مالی محسوب شود.

خوابگاه/ پانسیون/ اقامتگاه های بیشتر را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها