نگاه عمیق تر به زندگی در خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/06/13 تعداد بازدید:‌ 167 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

نگاه عمیق تر به زندگی در خوابگاه

خوابگاه های دانشجویی و اهمیت مادی و معنوی آنان:

امروزه خوابگاه های دانشجویی و غیردانشجویی میزبان جوانانی است که برای رسیدن به اهداف خود در مکانی دور از شهر و دیار خود اقامت دارند. اما در یک نگاه نه چندان عمیق می توان به کمبودهای بسیاری که در خوابگاه های دانشجویی خودگردان و دولتی وجود دارد پی برد. به طوری که در بازارهای امروز، اهمیت خوابگاه های خودگردان دانشجویی کارمندی صرفأ به دلیل توجیه اقتصادی آن است. از آن بدتر خوابگاه های دولتی هستند که وجود آنان نیز به عنوان منبع درآمدی برای دانشگاه ها تلقی می شود و در برخی موارد با ساکنین خوابگاه ها که از دانشجویان برتر نیز هستند، هیچگونه مدارا و کمکی نخواهد شد. این مسأله باعث می شود که حقوق ساکنین در این بین ضایع شود. ساکنینی که اکثر آنان دانشجویان و کارمندان جوانی هستند و به وضوح شاهد نادیده گرفته شدن حقوق خود هستند. متأسفانه در جامعه کنونی ما، ارزش خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه تنها از جنبه مادی آن رشد کرده است. این در حالی است که دانشجویان و غیردانشجویان ساکن در خوابگاه ها از نظر معنوی نیاز به رسیدگی بسیار بیشتری دارند.

پانسیون خودگردان دخترانه

در تمام مشاغل و اصناف، در نظر گرفتن سود و زیان پایان یک دوره خاص به طور طبیعی وجود دارد. اما در برخی مشاغل که سروکار بیشتری با جوانان جامعه وجود دارد، بعد معنوی باید پررنگتر شود که متأسفانه در صنف خوابگاه و پانسیونداری این امر به میزان بسیار زیادی نادیده گرفته می شود. بعد معنوی زندگی در خوابگاه بر تمام اتفاقات، کمبودها و امکانات موجود در زندگی ساکنین خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی تأثیر دارد. به طوری که با داشتن یک نگاه منصفانه و عمیق به شرایط زندگی در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه می توان به این مسأله پی برد.

 

ساختار خوابگاه:

داشتن نگاه عمیق به ساختار خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه می تواند در شناسایی کمبودها مفید باشد. منظور از ساختار خوابگاه صرفا ساختار فیزیکی و مادی آن نیست. گرچه توجه به ساختار فیزیکی یک خوابگاه می تواند دلیل توجه به حقوق ساکنین باشد. اما به هر حال ساختارهای اخلاقی و معنوی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. از نظر ساختار فیزیکی، توجه به فضای کافی و راحت جهت اقامت بلند مدت، وجود فضاهای مفیدی مانند فضاهای سبز و همچنین داشتن امکانات مناسب در محوطه خوابگاه همگی می توانند نشان دهنده اهمیت به نیازهای ساکنین خوابگاه های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه باشند.

پانسیون خودگردان پسرانه

داشتن نگاه عمیق بر ساختار خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان دخترانه و پسرانه می تواند در بهتر نشان دادن کمبود های موجود در خوابگاه مثبت عمل کند. به طوری که نیاز به خوابگاه های سازمان یافته یکی از بزرگترین معضلات جامعه خوابگاهی امروز است. خوابگاه های دانشجویی کارمندی که بتواند در عین رعایت حقوق مادی ساکنین، حقوق معنوی آنان را نیز رعایت کند. این امر مستلزم حضور همیشگی مدیران و مسئولانی است که در برخورد با قشر جوان حساسیت های لازم را درک کرده اند و در نحوه برخورد با آنان از هیچگونه ابراز محبت و احترامی کوتاهی نمی کنند.

پانسیون دانشجویی

بدون شک برای دانشجویان و غیردانشجویانی که قرار است به مدت چند ماه یا حتی چند سال در یک خوابگاه، اقامتگاه یا پانسیون اقامت داشته باشند، مشکلات متعددی پیش خواهد آمد و ساکنین با مسائل و کمبودهایی روبه رو خواهند شد. پاسخگویی به نیازها و کمبود های ساکنین در کمال احترام و بدون وارد کردن خدشه بر عزت نفس و غرور هرکدام از آنان، می تواند ساختار معنوی یک خوابگاه را بسازد و آن را برای همیشه تضمین کند.

خوابگاه ها/ پانسیون ها/ اقامتگاه های بیشتر را در خواب اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه‌ها