نقش خوابگاه در کاهش فردیت گرایی

بشرا یعقوبیان 1397/04/06 تعداد بازدید:‌ 160 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

نقش خوابگاه در کاهش فردیت گرایی

آسیب های ناشی از فردیت گرایی:

در مطلب قبل به تعریف های کوتاهی از فردیت گرایی و نقش دانشگاه در کاهش یا تداوم این مشکل در بین دانشجویان به ویژه جوانان ساکن در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان و دولتی دخترانه و پسرانه اشاره شد. در این مطلب علاوه بر نقش دانشگاه ها و مراکز آکادمیک در کاهش این معضل اجتماعی، بیشتر بر نقش خوابگاه های دانشجویی تمرکز خواهد شد. فردیت گرایی به عنوان یک پدیده آسیب شناسی، موجب ایجاد حالات روانی غیر نرمال و به دنبال آن، بیماری های عصبی متفاوتی می شود. گرچه برخی افراد به طور ذاتی در دسته افراد آرام و درون گرا قرار می گیرند و نباید وضعیت آنان را با افرادی که به طور روانی درگیر این مسأله هستند، اشتباه گرفت.

اقامتگاه ارزان در تهران

اما متاسفانه همان طور که در جامعه امروز به ویژه در جوامع دانشگاهی مشاهده می شود، بیشتر دانشجویان با ورود به دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه، احساس می کنند که به آزادی و استقلال مورد علاقه خود رسیده اند. اما به اشتباه و با منحرف شدن از مسیر دست یابی به استقلال با شیوه صحیح، استقلال وجودی خود را به سمت فردیت گرایی سوق می دهند که این امر موجب افزایش فردگرایی در جامعه می شود. فردیت گرایی و دیگر بحث های مرتبط با آن، از نظر فرهنگ علوم سیاسی بسیار گسترده است. به طوری که گرایش به سمت فردیت گرایی به عنوان یک تحول و دگرگونی اجتماعی، می تواند پیشرو یا واپس گرا، اختیاری و خود به خودی یا دستوری و اجباری باشد، در جهات نایکسان صورت بگیرد و در نهایت موقت یا دایمی و مثبت یا منفی باشد.

اقامتگاه کارمندی پسرانه

تزریق اهداف دانشگاه به خوابگاه های دانشجویی:

دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی و دانش بنیاد جامعه، باید در تمام جهات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.. دارای اهداف برنامه ریزی شده باشند. با توجه به اینکه خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه نیز زیر مجموعه ای از دانشگاه ها هستند، این اهداف و برنامه ریزی ها باید با ظرافت عمل به خوابگاه ها و ساکنین آن راه پیدا کند. ایجاد انگیزه و تشویق جوانان در دانشگاه ها، خوابگاه ها و سایر اقامتگاه های دانشجویی خودگردان و دولتی، می تواند به میزان قابل توجهی از گرایش جامعه و قشر جوان به فردیت گرایی جلوگیری کند. اما متأسفانه تنها با پیش گرفتن وضعیت نادرستی مانند گذران وقت به بطالت، دانشجویان با مرور زمان منزوی می شوند و به دلیل زندگی خالی از هیجانات و موفقیت های دست جمعی، عملأ در پایان دوره تحصیلات، دست آورد تازه ای از نظر اجتماعی برای دانشجویان رقم نخواهد خورد.

پانسیون خودگردان دخترانه

گروهی از دانشجویان ممکن است با این وضعیت کنار آمده و تنها به گذران عمر بسنده کنند، اما بدون تردید اکثر دانشجویان از این وضعیت احساس سرشکستگی خواهند داشت. این شرایط برای اکثر افراد فارغ التحصیل و دانشجو، موجب گریز از جامعه و روی آوردن آنان به فردیت گرایی می شود. در حالی که ایجاد رغبت و فراهم کردن بستر مناسب برای دست یافتن به اهداف برتر آینده بر اساس نیازهای یک کشور، می تواند از نظر ایجاد انگیزه و نشاط در جوانان بسیار مفید باشد.

خوابگاه دانشجویی

رقابت در بین خوابگاه های مختلف:

علاوه بر نقش مهم دانشگاه ها در کاهش میل دانشجویان و ساکنان اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی دخترانه و پسرانه، خوابگاه ها به عنوان هسته اصلی تجمع دانشجویان، فعالیت های حائز اهمیتی را می توانند شروع کنند. این فعالیت ها با گسترش ارتباط جمعی رابطه مستقیمی دارد. امروزه خوابگاه و پانسیون های لوکس با فول امکانات و حداقل ظرفیت، همچنان که می تواند موجب ایجاد فضای صمیمی در بین ساکنین خود شود، می تواند محیط مناسبی برای گرایش به فردیت گرایی را فراهم کند.

مطالب بیشتر را در خواب اینجا بخوانید.

دیدگاه‌ها