نقش ارگان ها در سلامت دانشجویان

بشرا یعقوبیان 1399/02/21 تعداد بازدید:‌ 215 دسته‌بندی: اقامتگاه

نقش ارگان ها در سلامت دانشجویان
نهادهای درگیر با دانشجویان:

دانشجویان مدیران آینده یک کشور هستند و مدیریت آینده کشور بر عهده آنان خواهد بود. به همین علت است که سنجش سلامت به ویژه سلامت روانی این قشر مهم از جامعه رابطه مستقیمی با سلامت جامعه دارد. کیفیت زندگی دانشجویان در خوابگاه دخترانه و خوابگاه پسرانه در تهران و سایر شهرها توسط محققین بسیار در گوشه و کنار جهان مورد مطالعه قرار گرفته است که در طی نتایج این مطالعات راهکارهایی به سیستم آموزشی و خانواده ها ارائه شده است تا به عنوان نخستین اجتماع هایی که فرد خود را در آن می یابد، به کار گرفته شوند. در ادامه این مطلب به نهادهای مهمی اشاره می شود که فرد جوان خواسته یا ناخواسته با آنان در تعامل است و عمل ها و عکس العمل های بین فرد و افراد حاضر در این دسته از نهادها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روحیات و حالات خلقی و رفتاری فرد به ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه پسرانه و خوابگاه دخترانه تهران و سایر شهرها اثرگذار خواهد بود.

خوابگاه پسرانه

نتایج مطالعات مختلفی که در زمینه سلامت روان خوابگاه دانشجویی دخترانه و خوابگاه پسرانه تهران و دیگر شهرها انجام شده است، بیانگر وجود افسردگی در میان این قشر مهم از جامعه است. برای کاهش استرس های مختلف باید تدابیر جدی اتخاذ کرد که اولین قدم، کشف و پیگیری منبع ایجاد این استرس ها است.

اهمیت بنیاد خانواده:

خانواده همواره اولین تکیه گاه فرد در جامعه است. بهترین راهکار برای جلوگیری یا کاهش خطر بروز افسردگی در آینده و در مدت زمانی که فرد جوان به عناون به عنوان دانشجو در خوابگاه دخترانه و خوابگاه پسرانه ساکن است، برقراری ارتباط صمیمانه خانواده با فرد در دوران کودکی و نوجوانی است. به ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه نیاز به ارتباط قوی و صمیمی تری با اعضای خانواده خود دارند. والدین و دیگر اعضای خانواده می توانند با برقراری تماس های مکرر تغییرات خلقی، سطوح استرس و چالش را کنترل کنند. این تماس ها باید به دور از سرزنش و عصبانیت باشد.

خوابگاه دخترانه

اطرافیان اعم از دوست یا هم اتاقی:

طی دوران دانشجویی هم اتاقی هایی که در خوابگاه پسرانه و پانسیون دانشجویی دخترانه به فرد در تعامل هستند، اولین کسانی می باشند که متوجه ایجاد تغییرات روحی در افراد می شوند. احساس مسئولیت در قبال دوستان و هم اتاقی ها تا میزان زیادی شیوع افسردگی را کاهش می دهد. وجود محیطی امن و دوستانه که بتواند شرایط برای درد دل را فراهم کند باعث تخلیه روحی افراد می شود و در نتیجه رشد افسردگی و حاد شدن بیماری را کاهش داده، یا از بین می برد. یک هم اتاقی خوب، می تواند با دیدن اولین علائم افسردگی، دوست خود را قانع کند که به یک مشاور یا روانشناس مراجعه کند. گاهی اوقات این قانع کردن بهترین نتیجه یک ملاقات یا دردل دوستانه است. اما اگر فرد حاضر به انجام چنین کاری نشد، هم اتاقی با تماس گرفتن با خانواده و یا مشاوره گرفتن از افراد با تجربه تر، می تواند کمک شایانی در بهبود بیماری داشته باشد.

خوابگاه در تهران

 دانلود اپلیکیشن موبایل خواب اینجا(اندرودید)

کانال تلگرام خواب اینجا

پیج اینستاگرام خواب اینجا

برای مشاهده خوابگاه دانشجویی، خوابگاه کارمندی، خوابگاه دخترانه، خوابگاه دخترانه تهران، خوابگاه پسرانه تهران، خوابگاه پسرانه، پانسیون کارمندی، پانسیون دانشجویی، پانسیون دخترانه، پانس یون پسرانه از تمامی کشور می توانید به سامانه خواب اینجا مراجعه کنید.

دیدگاه‌ها