نظم و مسئولیت پذیری

بشرا یعقوبیان 1397/04/25 تعداد بازدید:‌ 200 دسته‌بندی: قوانین حاکم بر خوابگاه های دانشجویی

نظم و مسئولیت پذیری

هرکس به روش خود آشپزی می کند:

در مطلب قبل به این موضوع پرداخته شد که تقسیم وظایف در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه می تواند موجب حفظ آرامش در اتاق و همچنین بهتر شدن روابط بین هم اتاقی ها شود. اما باید توجه داشت که تنها تقسیم وظایف و صرفأ نوشتن قوانینی روی برگه نمی تواند ساکنین خوابگاه را به این هدف برساند. بلکه موارد ساده و در عین حال مهمی مطرح هستند که در صورت انجام آن ها، نه تنها تقسیم وظایف معنی خود را از دست می دهد، بلکه موجب به وجود آمدن کدورت در بین هم اتاقی ها نیز می شود. همانطور که گفته شد، آشپزی یکی از وقت گیرترین و مهمترین وظایف موجود در اتاق است.

پانسیون ارزان دانشجویی

زمانی که اعضای یک اتاق روی یک برنامه آشپزی توافق می کنند، باید در روز و وعده های تعیین شده به وظیفه خود عمل کنند. مورد بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، دخالت نکردن در نحوه آشپزی دیگران است. البته مسأله یادگیری و یاد دادن متفاوت از ایراد گرفتن است و هم اتاقی ها می توانند آشپژی را در کنار هم و از یکدیگر یاد بگیرند. این کار به ظاهر ساده روی روابط بین هم اتاقی های ساکن در یک پانسیون یا خوابگاه دانشجویی خودگردان و دولتی بسیار اثرگذار است. همچنین اگر یکی از اعضا به خوردن یک یا تعدادی از غذاها عادت ندارد، باید به عنوان یک درخواست محترمانه آن را به بقیه اعلام کند. امر کردن و دستور دادن در اتاق هیچگاه روابط صمیمی و پایداری را به دنبال نخواهد داشت.

پانسیون کارمندی دخترانه

ظرف شستن:

یکی دیگر از مسئولیت های مشترک در بین ساکنین یک اتاق در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه، شستن ظروف است. در اتاق هایی که هرکدام از هم اتاقی ها به طور جداگانه نهار و شام خود را تهیه می کنند، این مسئولیت فردی است. اما در اتاق هایی که کارها گروهی انجام می شود، ظرف شستن نیز مانند آشپزی کردن باید در برنامه هفتگی اتاق قرار داده شود. البته باید توجه داشت، اگر در بعضی مواقع و به هر دلیل قانع کننده ای، یکی از اعضای اتاق فرصتی برای شستن ظرف ها نداشت، بقیه هم اتاقی ها باید با او همکاری کنند.

پانسیون خودگردان دانشجویی

نظافت اتاق:

داشتن یک اتاق تمیز و نظافت شده، حال همه اعضای اتاق را خوب می کند. گاهی لازم است در بین یک یا چند هفته، نظافت کلی اتاق به طور دسته جمعی انجام شود. اما برنامه ریزی در مورد نظافت روزانه می تواند به صورت قانونی نوشته شود و هرکدام از اعضای اتاق نظافت آن را روزانه بر عهده بگیرند. منظور از نظافت اتاق، جارو زدن فضای خالی بین تخت ها و یا شستن تراس است. زیرا هرکسی مؤظف است تخت و وسایل خود را مرتب کند و آن را وظیفه دیگر هم اتاقی ها تصور نکند. نا مرتب بودن یک نفر موجب بهم ریختن فضای ظاهری اتاق می شود که طبیعتأ باعث به وجود آمدن هرج و مرج و گاهی دلخوری در بین هم اتاقی های ساکن در خوابگاه ها و پانسیون های دانشجویی پسرانه و دخترانه می شود.

پانسیون لوکس پسرانه

خوابگاه را با خانه اشتباه نگیرید:

روابط صمیمی بین هم اتاقی ها مانند روابط بین اعضای خانواده نیست. هیچکس مانند مادر شما قادر نیست بی نظمی و بی مسئولیتی شما را تحمل کند. زمانی که یک دانشجو آماده اقامت در خوابگاه، اقامتگاه و پانسیون دخترانه یا پسرانه می شود، باید برخی از عادات خود را ترک کند. در خوابگاه هیچکس مؤظف به جمع کردن لباس های نشسته شما و گذاشتن آن در ماشین نیست. کسی از اطرافیان شما در خوابگاه مؤظف به شستن کفش های گل آلود شما نیست. با شروع زندگی در خوابگاه، از توقعات خود به شدت بکاهید و از دیگران انتظار نداشته باشید کارهای شخصی شما را با کمال میل انجام دهند. بهترین نکته مثبت زندگی در اقامتگاه ها و خوابگاه های دانشجویی، مسئولیت پذیر و مستقل شدن است.

اقامتگاه خودگردان

خوابگاه، پانسیون و اقامتگاه های بیشتر را در خواب اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه‌ها