ممنوعیت های خوابگاه دخترانه

بشرا یعقوبیان 1397/05/28 تعداد بازدید:‌ 392 دسته‌بندی: خوابگاه دخترانه

ممنوعیت های خوابگاه دخترانه

خوابگاه دخترانه و ممنوعیت ها:

خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه، با رشد جمعیت دانشجویان دختر و همچنین افزایش سطح استقلال دختران شاغل در جامعه، رونق بسیاری پیدا کرده است. اگرچه اکثر خوابگاه های دانشجویی کارمندی دارای امکانات و قوانین یکسانی هستند، اما خوابگاه های دخترانه با توجه به ظرفیت و جمعیت هر خوابگاه، دارای شرایط متفاوتی می باشند. زیرا به هر اندازه که تعداد دانشجویان و کارمندان ساکن در خوابگاه، پانسیون و اقامتگاه افزایش یابد، به همان میزان بر تنوع در فرهنگ، زبان، مذهب و... افزوده می شود. اگرچه ممکن است بعد از مدت زمانی این اختلافات به دلیل برقراری روابط صمیمی بین ساکنین اهمیت خود را از دست دهد، اما به هرحال در خوابگاه های خودگردان و دولتی نیز مانند دیگر اجتماع ها،  اقلیت هایی تشکیل می شوند که ممکن است از جانب دیگر اطرافیان نادیده گرفته شوند. به همین دلیل یکی از مهمترین ممنوعیت ها در خوابگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی دخترانه، اجتناب از فعالیت هایی است که صرفأ گروه خاصی از ساکنین حق مشارکت در آن را دارند. ممنوعیت در خوابگاه های دخترانه را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار دارد.

خوابگاه دخترانه

هرکدام از این موارد می تواند زیرمجموعه ای از قوانین پیچیده و بزرگتر باشد و یا صرفأ ممنوعیت های اخلاقی باشد که هر شخص به میزان شناخت خود از محیط اطراف و اهمیت دادن به احترام گذاشتن به دیگران آن را رعایت می کند.

قوانین ممنوعیت ها در خوابگاه های دخترانه:

قوانین نوشته شده برای زندگی در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی دخترانه باید به طور کامل توسط کلیه ساکنین، چه دانشجو و چه غیر دانشجو رعایت شود. در صورت سرپیچی از این قوانین، مسئولین خوابگاه می توانند با فرد مخطی برخورد کنند. زیرا اقامت متقاضیان خوابگاه ها و اقامتگاه ها در خوابگاه های خودگردان و دولتی به منزله قبول کردن تمامی این قوانین است.

پوشش مناسب:

اگرچه اقامتگاه، پانسیون ها و خوابگاه های کارمندی دانشجویی برای ساکنین آن به عنوان خانه دوم تلقی می شود. اما به هر حال زندگی در یک مکان عمومی مانند خوابگاه، نیازمند رعایت شئونات اخلاقی است. این مسأله تنها محدود به کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان سوم نیست. بلکه کشورهای توسعه یافته و غیر مسلمان نیز به رعایت این شئونات اخلاقی پایبند هستند. استفاده از پوشش های نامناسب به عنوان یکی از ممنوعیت ها در خوابگاه های دخترانه حائز اهمیت است. زیرا علاوه بر وجود اطرافیان در داخل خوابگاه و با توجه به اینکه اکثر خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان در موقعیت های پرتردد شهر ساخته می شود، منازل مسکونی و ساختمان های تجاری و اداری دید وسیعی بر خوابگاه ها دارند که رعایت پوشش مناسب را مهمتر جلوه می دهد. زیرا این امر ممکن است موجب نارضایتی همسایه ها و حتی شکایت از خوابگاه، پانسیون یا اقامتگاه شود.

پانسیون خودگردان دخترانه

احترام به قوانین دیگر ساکنین:

وجود اقلیت ها در خوابگاه های دانشجویی کارمندی، امر تازه و جدیدی نیست. به همین دلیل در خوابگاه های دخترانه به طور طبیعی و تنها با تعامل های موجود، طرز برخورد با دیگران به ساکنین آموزش داده می شود. افرادی که برپایی مراسم های مذهبی یا فرهنگی دیگران را تحمل نمی کنند، نباید به فکر اقامت در خوابگاه باشند. زیرا تنوع در مذهب و فرهنگ به عنوان یک امر طبیعی در خوابگاه ها مشاهده می شود. ممنوعیت اهانت به دیگران موجب کاهش درگیری در بین ساکنین می شود. در این مورد نیز با فرد یا افراد مخلف برخورد خواهد شد و حتی ممکن است در مواردی موجب اخراج فرد از خوابگاه/ پانسیون / اقامتگاه شود.

خوابگاه کارمندی

پرداخت به موقع اجاره بها:

قانون دیگری که در خوابگاه های کارمندی دانشجویی خودگردان دخترانه بر آن تأکید می شود، پرداخت به موقع اجاره بها است. به طوری که حضور یک فرد بدون پرداخت اجاره بها یک ممنوعیت است. دیگر ساکنین نیز با مشاهده حضور چنین افرادی نیاز است به مسئولین خوابگاه گزارش دهند.

دیدگاه‌ها