مزیت مطالعات بر زندگی در خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/05/16 تعداد بازدید:‌ 174 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

مزیت مطالعات بر زندگی در خوابگاه

اثرات مثبت ناشی از انجام مطالعات در مورد شرایط زندگی در خوابگاه:

شرایط زندگی در خوابگاه ناشناخته می مانَد اگر مشکلات و کمبودهای موجود در آن به صورت علمی و کاملأ جدی پیگیری نشود و مورد مطالعه قرار نگیرد. دانشجویان ساکن در خوابگاه دخترانه و پسرانه دارای توقعات و انتظاراتی هستند که گاهی با جمع کردن امضا از سایر ساکنین خوابگاه و یا رجوع حضوری به مسئولین خوابگاه و دیگر نهادهای مربوطه، صدای خود را به گوش آنان می رسانند و چشم به راه یاری از طرف آنان می شوند. اما در این مورد که از این امضاهای جمع آوری شده و مراجعه های حضوری تا چه میزان پاسخ دریافت می کنند، به وظیفه شناسی سرپرستان خوابگاه و مسئولین بستگی دارد. متأسفانه گاهی در این جریانات فقط دوندگی و همچنین وقت و انرژی تلف شده نصیب ساکنین می شود. به همین دلیل و دلایل عمده دیگر، پیگیری مشکلات و کمبودهای ساکنین خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه با انجام مطالعات علمی می تواند بازتاب گسترده تری داشته باشد. در نتیجه این بازتاب، پیگیری و حل مشکلات در یک طرح جامع و عمومی تری نمایان خواهد شد.

خوابگاه دانشجویی کارمندی

به عبارت دیگر، بهتر است راه های علمی برای بهبود شرایط زندگی در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی دخترانه و پسرانه امتحان شوند. در این مطلب به چند مورد مهم و اساسی اشاره می شود که از طریق پیگیری های علمی و انجام مطالعات بر زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه، موجب رشد علمی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و بهبود شرایط تحصیلی آنان می شود.

  • اهمیت وضعیت روانی:

عدم وجود آرامش روانی نه تنها در دانشجویان ساکن در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی پسرانه و دخترانه، بلکه در تمام محصلان موجب رکود در تحصیل می شود. اما باید توجه داشت دانشجوی ساکن در خوابگاه که گاهی ممکن است به مدت چند ماه به خانه رجوع نکند، اگر توسط خود و اطرافیان خود در خوابگاه مورد توجه قرار نگیرد، مشکلات روانی وی برای مدتی پنهان می ماند. این عدم شناسایی موجب می شود که کسی برای بهبود وضعیت روانی وی اقدام نکند. مزیت انجام مطالعات بر شرایط زندگی در خوابگاه های دخترانه و پسرانه در چنین شرایطی مشخص می شود.

خوابگاه دخترانه در تهران

در مطالعاتی که در مورد ساکنین خوابگاه انجام می شود، تمام افراد به عنوان نمونه هایی با شرایط زندگی یکسان در نظر گرفته می شوند. نتایج این مطالعات قادر است به خوبی در شناسایی عوامل عمومی اثرگذار بر وضعیت روانی ساکنین خوابگاه، مفید واقع شود.

  • بهبود فرایند یادگیري:

دامنه مطالعات قابل انجام در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه می تواند در حوزه های مختلف وارد شود. به طوری که پیچیدگی موجود در شرایط خوابگاه در جنبه های روحی و فیزیکی مستلزم مطالعات گسترده و دقیق است. فرایند یادگیری از موضوعات پایه ای و اساسی در زندگی دانشجویی است که می تواند به صدها دلیل و روش مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. رسیدگی به نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر کاهش علاقه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دخترانه و پسرانه زمانی اهمیت پیدا می کند که به بهبود فرایند یادگیری منجر شود. شناخت این عوامل بدون انجام مطالعات دقیق امکان پذیر نخواهد بود.

خوابگاه پسرانه در تهران
  • افزایش موفقیت تحصیلی:

خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه، نقش بسیار مهمی در رشد و تعالی دانشجویان دارند. زمانی که مشکلات دانشجویان ساکن در خوابگاه در قالب تحقیقات و مطالعات شناسایی شود، حل کردن آن ها برای مسئولین آسان تر خواهد بود. حل کردن این مشکلات به یقین موجب افزایش موفقیت تحصیلی در ساکنین خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه می شود. به طور کلی انجام مطالعات بر دو مورد کلیدی نخست، موفقیت در تحصیل را برای دانشجویان ساکن در خوابگاه در پی خواهد داشت.

خوابگاه، اقامتگاه و پانسیون های کارمندی دانشجویی را در خواب اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه‌ها