تاثیر شورای صنفی بر خوابگاه دانشجویی

بشرا یعقوبیان 1399/04/09 تعداد بازدید:‌ 247 دسته‌بندی: خوابگاه پسرانه

تاثیر شورای صنفی بر خوابگاه دانشجویی
شورای صنفی دانشجویی

شورای صنفی دانشجویان یک نهاد دانشجویی است که در دهه هفتاد به منظور رسیدگی به امور رفاهی، فرهنگی و آموزشی تشکیل گردید. این نهاد یک نهاد تماما مستقل و دانشجویی می باشد و از هر گونه جهت گیری سیاسی به دور است. هدف از تشکیل شوراهای صنفی در دانشگاه ها رسیدگی به امور دانشجویان بوده و به عنوان پلی ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه ها عمل می کند. از جمله اهداف شوراهای صنفی رسیدگی به امور دانشجویان در زمینه امور تغذیه، امور خوابگاه ها، امور خدماتی و رفاهی و ... می باشد.

خوابگاه پسرانه
ارتباط دانشجویان با اعضای شورای صنفی

نحوه ی انتخاب اعضای شورای صنفی دانشگاه ها از طریق انتخابات درون دانشگاهی است. به این صورت که تعدادی از دانشجویان دانشگاه مورد نظر برای انتخابات شورای صنفی کاندید شده و از طریق انتخابات اعضای اصلی شورا تعیین می گردند. از آنجایی که اعضای شورای صنفی نمایندگان دانشجویان در جلسات مربوط به امور دانشگاه هستند از این طریق مطالبه امور مربوط به امور دانشجویان از قبیل خوابگاه دخترانه و خوابگاه پسرانه آسان تر است. به عبارت دیگر اعضای شورای صنفی که خود دوستان و اعضای جامعه دانشجویی بوده و با مشکلات این قشر از نزدیک آشنا هستند بهتر می توانند امور مربوط به آنها را رسیدگی کنند.

خوابگاه دخترانه در تهران
شورای صنفی و امور خوابگاه دانشجویی

یکی از وظایف اصلی اعضای شوراهای صنفی دانشجویی رسیدگی به امور مربوط به خوابگاه پسرانه تهران و دیگر خوابگاه های دانشجویی است. از آنجایی که تمامی دانشجویان امکان دسترسی به مسئولین دانشگاه ها را نداشته و از طرف دیگر ممکن است دانشجویان زمان کافی برای رسیدگی به همه امور موبوط به خوابگاه دخترانه در تهران و دیگر خوابگاه ها را نداشته باشند، نمایندگان شوراهای صنفی این وظیفه را بر عهده دارند. بدون شک تمامی اقامتگاه های دخترانه و پسرانه دارای یکسری مشکلات و نواقص بزرگ و کوچک هستند. دانشجویان ساکن در این خوابگاه ها می توانند از طریق اعضای شورای صنفی این مشکلات را تا زمان رفع آنها پیگیری کنند.

پانسیون پسرانه
ارتباط بهینه اعضای شورای صنفی با مسئولین دانشگاه

همانطور که در بالا اشاره شد، اعضای شورای صنفی از طریق انتخابات تعیین می شوند. بنابراین دانشجویان در زمان شرکت در انتخابات شوراهای صنفی می بایست شناخت مناسبی از اعضای کاندید داشته باشند و افرادی را انتخاب کنند که مطمئن باشند برای رسیدگی به امور مربوطه نظیر مشکلات پانسیون پسرانه در تهران و دیگر مشکلات دانشجویی مناسب هستند. این افراد باید در وهله اول گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات دانشجویان نظیر امور مربوط به خوابگاه پسرانه تهران داشته باشند. از طرفی افراد منتخب میبایست دارای بیان شیوا و رسا باشند تا در زمان برگزاری جلسات موبوط به رسیدگی به امور دانشجویان، به بهترین شکل بتوانند از حقوق دانشجویان دفاع کنند.

از طرف دیگر مسئولین مربوطه باید در زمانی که مشکلات دانشجویان نظیر مشکلات مربوط به اقامتگاه دخترانه تهران با آنها مطرح گردید سریعا نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند. زیرا چنین مشکلاتی مربوط به اقامتگاه دانشجویان بوده و مستقیما با رفاه و آسایش آنها در ارتباط است. زمانی در پانسیون پسرانه و دخترانه مشکلی پیش می آید این مشکل با اعضای شوراهای صنفی مطرح شده و آنها تا رفع کامل مشکل مربوطه پیگیر امر هستند.

اقامتگاه
نحوه ارتباط دانشجویان با اعضای شورای صنفی

بطور معمول در دانشگاه هایی که دارای شورای صنفی هستند در ساختمان های اداری دانشگاه نظیر ساختمان امور فرهنگی و رفاهی یک اتاق به عنوان دفتر امور صنفی در نظر گرفته می شود. دانشجویان می توانند از طریق مراجعه به این دفتر مشکلات خود را مستقیما به گوش اعضای شورا برسانند. در گذشته که تکنولوژی به شکل امروزی پیشرفت نکرده بود دانشجویان می توانستند از طریق نامه نیز با اعضا در ارتباط باشند؛ اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیدایش شبکه های اجتماعی، اعضای شورای صنفی از طریق گروه ها و کانال های عمومی با دانشجویان در ارتباط هستند و مستقیما از مشکلات آنها نظیر مشکلات مربوط به خوابگاه پسرانه آگاه می شوند.

خواب اینجا

 دانلود اپلیکیشن موبایل خواب اینجا(اندرودید)

کانال تلگرام خواب اینجا

پیج اینستاگرام خواب اینجا

برای مشاهده خوابگاه دانشجویی، خوابگاه کارمندی، خوابگاه دخترانه، خوابگاه دخترانه تهران، خوابگاه پسرانه تهران، خوابگاه پسرانه، پانسیون کارمندی، پانسیون دانشجویی، پانسیون دخترانه، پانس یون پسرانه از تمامی کشور می توانید به سامانه خواب اینجا مراجعه کنید.

دیدگاه‌ها