زندگی در خوابگاه های خودگردان

بشرا یعقوبیان 1397/05/17 تعداد بازدید:‌ 542 دسته‌بندی: خوابگاه کارمندی

زندگی در خوابگاه های خودگردان

تطبیق با شرایط ناهمگون در خوابگاه های خودگردان:

امروزه خوابگاه های خودگردان دانشجویی کارمندی در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک به عنوان مسکن دانشجویی کارمندی، به مکان زندگی موقت برای دانشجویان و دیگر متقاضیان خوابگاه تبدیل شده است. منظور از شرایط ناهمگون در خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه، حضور افرادی با سنین مختلف و از صنف های متفاوت است. شاید مهمترین نکته قابل توجه در این دسته از خوابگاه ها که به طور همزمان به پذیرش دانشجویان و غیر دانشجویان می پردازند، همین ناهمگونی شرایط زندگی باشد. برخی از خوابگاه های خودگردان که صرفأ به پذیرش دانشجویان اقدام می کنند، این ناهمگونی را در شرایط خود حذف کرده اند. اما در اکثر خوابگاه های دخترانه و پسرانه این شرایط وجود دارد. تطبیق دادن ساکنین با شرایط خوابگاه های ناهمگون دانشجویی کارمندی خودگردان، می تواند موجب حفظ آرامش و لذت بردن از اقامت در خوابگاه شود. آن دسته از متقاضیانی که دنبال خوابگاه دانشجویی یا خوابگاه کارمندی مجزا هستند و توانایی کنار آمدن با اختلافات سنی و روانی با دیگر هم اتاقی های خود را ندارند، بهتر است در این دسته از خوابگاه ها اقامت نداشته باشند. زیرا علاوه بر اینکه نمی توانند از آن محیط لذت ببرند، شرایط را برای دیگر هم اتاقی های خود نیز سخت تر می کنند.

خوابگاه خودگردان دانشجویی

مدارک موردنیاز جهت پذیرش در خوابگاه و پانسیون کارمندی دانشجویی:

شرایط متفاوت خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه در مقایسه با خوابگاه های دانشجویی و خوابگاه های کارمندی مجزا، در پذیرش نیز متفاوت است. دانشجویان با ارائه مدارک دانشجویی خود، در صورتی که از نظر ظاهری دارای مشکل بارزی در رفتارها و طرز پوشش نباشند، به راحتی پذیرش می شوند. اما در مورد متقاضیان غیر دانشجو، شرایط کمی متفاوت است. زیرا بدون ارائه مدارک معتبر از شرکت ها و دفاتر مربوطه که در آن مشغول به کار هستند، پذیرش انجام نمی شود. این دسته از سختگیری در پذیرش ساکنین خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان در مرحله اول به سود خود ساکنین است. زیرا از این طریق در حد امکان از آشفتگی و برهم ریختن نظم و آرامش در خوابگاه جلوگیری می شود.

تفاوت در طرز برخورد با ساکنین:

مورد دیگر که ممکن است موجب ایجاد تفاوت در بین خوابگاه های دانشجویی با خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه می شود، نحوه برخورد با ساکنین است. زیرا به طور طبیعی فرد در هنگام برخورد با افراد هم سن و هم صنف خود دارای عکس العمل های ملایم تری است. همچنین در صورتی که از طرف دیگر هم اتاقی ها برخورد نادرستی انجام شود، شدت واکنش ها در خوابگاه های دانشجویی در مقایسه با خوابگاه های خودگردان کارمندی دانشجویی دخترانه و پسرانه متفاوت است. به طور کلی همدلی و همدردی در خوابگاه های دانشجویی بیشتر است و ساکنین در برابر یکدیگر گذشت و همکاری بیشتری دارند.

خوابگاه کارمندی در تهران

دلیل این امر ممکن است به دلیل وجود احساسات مشابه در بین سنین یکسان باشد. اما ناهمگونی سنی در خوابگاه ها و پانسیون های خودگردان کارمندی دانشجویی باعث تشدید برخوردهای پرخاشگرانه خواهد شد.

دسته بندی ساکنین در اتاق های خوابگاه های خودگردان:

یکی از راهکارهایی که پانسیون ها، خوابگاه ها و اقامتگاه های کارمندی دانشجویی جهت حفظ آرامش ساکنین می توانند انجام دهند، دسته بندی بر اساس سن و شغل در بین ساکنین است. به این صورت که دانشجویان با غیر دانشجویان هم اتاق نباشند. به این ترتیب ساکنین با افرادی هم اتاق می شوند که از نظر روحی و سن و سال با یکدیگر مشابه هستند. از این طریق می توان از کشمکش های احتمالی در بین ساکنین جلوگیری کرد. از جهت دیگر، برنامه های امتحانی و کلاسی دانشجویان می تواند برای آنان تنش زا باشد. به همین دلیل دانشجویان ترجیح می دهند با افرادی هم اتاق شوند که دارای استرس های مشابه با یکدیگر باشند.

خوابگاه پسرانه

خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه را در خواب اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه‌ها