رتبه بندی و اجاره بها

بشرا یعقوبیان 1396/11/01 تعداد بازدید:‌ 229 دسته‌بندی: خوابگاه

رتبه بندی و اجاره بها

رتبه بندی خوابگاه ها:

همان طور که در مطالب قبلی گفته شد، رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان انجام می شود. خوابگاه های دانشجویی بر اساس شاخص هایی که در شیوه نامه ارزیابی تدوین شده است، در 5 طبقه، رتبه بندی می شوند. بر اساس گزارش منتشر شده در سایت رسمی صندوق رفاه دانشجویان، رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی دولتی از صفر تا 10 رتبه بندی و در 5 گروه تقسیم بندی می شوند که این تقسیم بندی با توجه به مجموع امتیازهایی می باشد که خوابگاه ها طی رتبه بندی کسب کرده اند. طبق رتبه بندی انجام شده، 32 درصد از خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه در رتبه 1 و 2، 30 درصد آن ها در رتبه 3 و بقیه خوابگاه های دانشجویی در رتبه های 4 و 5 طبقه بندی شده اند. صندوق رفاه دانشجویان به دنبال این هدف است که با برنامه ریزی های دقیق به تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی که در رتبه های پایین قرار دارند، بپردازند تا وضعیت عمومی آن ها را بهبود بخشیده و این خوابگاه ها را به رتبه های پایین تر ارتقاء دهد.

خوابگاه پسرانه

رابطه بین اجاره بها و رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی:

بر اساس گزارش پایگاه خبرنگاران جوان و همچنین صندوق رفاه دانشجویان، اجاره بهای ماهیانه خوابگاه های دانشجویی با توجه به رتبه بندی های انجام شده و ظرفیت خوابگاه تعیین می شود. به طوری که هرچه رتبه خوابگاه کمتر باشد هزینه یک ماه اقامت در آن بیشتر خواهد بود، زیرا خوابگاه ها با رتبه کمتر از نظر شاخص های رتبه بندی در سطح بالاتری قرار می گیرند. به همین دلیل، امکانات و تجهیزات خوابگاه های دانشجویی، نوع شهر و درجه رتبه بندی در هزینه اجاره بهای یک ماه اقامت، در خوابگاه تأثیرگذار است. هزینه خوابگاه ها و سطح امکانات آموزشی و رفاهی موجود در آن، باید در تناسب با یکدیگر باشند.

خوابگاه خودگردان

رتبه بندی خوابگاه های غیر دولتی و خودگردان:

گزارشات حاکی از آن است که نظارت بر خوابگاه های خودگردان هنوز به حدی نرسیده است که این خوابگاه ها نیز مانند خوابگاه های دولتی رتبه بندی شوند. گرچه در برخی شهرهای بزرگ رتبه بندی هایی انجام شده است. به طوری که خوابگاه های خودگردان در سطح شهر تهران با توجه به منطقه، به سه دسته شمالی، مرکز و جنوبی تقسیم بندی شده اند و بر اساس آن سقف و کف اجاره بهای ماهیانه به ترتیب برای خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه در شمال شهر و خوابگاه های خودگردان با کیفیت معمولی در جنوب شهر، تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، نظارت بر خوابگاه های شهر اراک نیز افزایش یافته و منجر به رتبه بندی خوابگاه های خودگردان در این شهر شده است. در مورد خوابگاه های خودگردان نیز، بهبود امکانات و تجهیزات، نوسازی اتاق ها و ساختمان خوابگاه و تغییرات اساسی در سیستم های گرمایشی، سرمایشی، برق کاری، آب و فاضلاب و... سبب ارتقاء رتبه خوابگاه های خودگردان به رتبه های پایین تر می شود.

خوابگاه ارزان قیمت

برخلاف اجاره بهای تعیین شده برای خوابگاه های دولتی که هر سال طبق رویه خاصی تغییر می کند، در خوابگاه های خودگردان افزایش اجاره بها، در شهرها و دانشگاه های مختلف، متفاوت است. بر اساس گزارش منتشر شده در سایت خوابگاهداران غیر دولتی کشور، به منظور جلوگیری از افزایش سلیقه ای اجاره بها، قیمت پایه جهت ثبت نام در خوابگاه های خودگردان تعیین شده است که شامل ودیعه و اجاره بها می باشد. دانشجویان متقاضی خوابگاه، برای اقامت در خوابگاه های غیر دولتی معتبر و مجوزدار که اسامی آن ها توسط وزارت علوم تأیید شده است، در تناسب با رتبه بندی و امکانات رفاهی که خوابگاه های غیردولتی در اختیار دانشجویان قرار می دهند، موظف به پرداخت مقدار معینی ودیعه و اجاره بها به عنوان قیمت پایه هستند. این هزینه ها در خوابگاه های خودگردان تهران و شهرستان ها متفاوت است.

اقامتگاه/ خوابگاه/ پانسیون های کارمندی دانشجویی را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها