دسته بندی هم اتاقی ها

بشرا یعقوبیان 1397/03/01 تعداد بازدید:‌ 358 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

دسته بندی هم اتاقی ها

اقامت متقاضیان در خوابگاه و پانسیون خودگردان:

برای آن دسته از دانشجویان و کارمندان متقاضی خوابگاه، اقامتگاه و پانسیون های خودگردان کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه که از جانب دانشگاه یا شرکت مربوطه، خوابگاهی در اختیار آنان قرار داده نمی شود، یافتن اتاقی که اعضای آن از نظر تحصیلات و سن و سال همگن باشند، کمی دشوار است. به طوری که ممکن است در خوابگاه ها و اقامتگاه های خودگردان، دانشجویان و کارمندان با یکدیگر هم اتاق باشند که این مسأله گاهی فاقد اهمیت و حتی ممکن است برای ساکنین اتاق خوشایند باشد. اما گاهی نیز ممکن است وجود اختلاف سلیقه، موجب به وجود آمدن دلخوری و نزاع در بین ساکنین یک اتاق شود. به هرجال برای خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های کارمندی دانشجویی، دسته بندی ساکنین بر اساس دانشجو یا کارمند بودن و همچنین تشابه سن و سال، دشوار است.

اقامتگاه کارمندی دانشجویی

تفاوت خوابگاه های دولتی و خودگردان در اسکان دادن دانشجویان:

اکثر دانشگاه های دولتی که برای اسکان دانشجویان پذیرفته شده، خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه را تدارک دیده اند، در مورد دسته بندی دانشجویان در خوابگاه های مختلف دارای برنامه ویژه ای می باشند. به طوری که اکثر دانشگاه ها، دانشجویان خود را طی ترم های اول، دوم و گاهی تا ترم های چهارم، در خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه وابسته به دانشگاه اسکان می دهند. این کار به خودی خود موجب جدا شدن دانشجویان جدید الورود از دانشجویان ترم بالایی می شود که طبیعتأ اکثر آن ها از نظر سن و سال نیز بزرگتر از دانشجویان جدیدالورود هستند. همین تصمیم گیری به ظاهر ساده، موجب ایجاد تفاوت در تجربیات زندگی خوابگاهی می شود.

دسته بندی هم اتاقی ها:

مطلب قبلی اشاره ای کلی بر اهمیت یافتن هم اتاقی های خوب در طی دوران اقامت در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه را داشت. در ادامه مطلب به دسته بندی هایی پرداخته می شود که در نتیجه تجربه زندگی خوابگاهی به دست آمده است.

پانسیون دانشجویی دخترانه
  • مزیت و مضرات هم اتاقی شدن با ترم بالایی ها:

برای دانشجویان جدیدی که در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه اسکان داده می شوند، هم اتاق شدن با افرادی که از نظر سن و سال از آن ها بزرگتر هستند، می تواند مفید یا مضر باشد. زیرا تأثیر پذیرفتن از هم اتاقی ها در سال اول دانشگاه، امری غیر قابل انکار است که می تواند موجب ایجاد جنبه منفی مسأله شود. در مرحله اول، هم اتاقی شدن با این دسته از هم اتاقی ها و چگونه کنار آمدن با آن شرایط، به رفتارها و شخصیت خود فرد بستگی دارد. زیرا افرادی وجود دارند که به طور ذاتی با اطرفیانی ارتباط برقرار می کنند که از نظر سن و سال یک یا چند سال از آنان بزرگتر باشند. مزیت تعامل با این دسته از هم اتاقی ها به تجربیات آنان در زندگی خوابگاهی برمی گردد. زیرا آنان به اصطلاح با راه و چاه اقامت در خوابگاه آشنایی کامل دارند و می توانند تجربیات خود را بدون چشم داشت در اختیار دانشجویان جدیدالورود به خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه قرار دهند.

خوابگاه خودگردان دانشجویی
  • مزیت و مضرات هم اتاقی شدن با هم ورودی ها:

بزرگترین مزیت هم اتاق شدن با هم سن و سال های خود، راحتی در برقراری تعامل و همچنین بروز آسان شور و هیجانات است. گرچه در این حالت ممکن است ساکنین خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه، در انتخاب دوست و هم اتاقی ایده آل دچار اشتباه شوند، اما همین اشتباه می تواند به یکی از تجربیات با ارزش برای ترم ها و سال های آینده منجر شود. زیرا به طور کلی این دسته از ساکنین خوابگاه تا اتمام تحصیلات مجبور به اقامت در خوابگاه های دانشجویی خواهند بود. به طور کلی یافتن هم اتاقی خوب چندان رابطه مستقیمی با سن و سال ساکنین یک اتاق ندارد. بلکه بیشترین تأثیر به تشابه در رفتارها و دقت در انتخاب ها مربوط می شود.

خوابگاه های دانشجویی کارمندی خودگردان را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها