درس های زندگی در خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1396/12/06 تعداد بازدید:‌ 207 دسته‌بندی: خوابگاه، پانسیون، اقامتگاه

درس های  زندگی در خوابگاه

کسب موفقیت به قیمت زندگی در خوابگاه:

زندگی در خوابگاه دانشجویی و خوابگاه کارمندی اگرچه به دلیل انتخاب موقعیت های تحصیلی و شغلی پیش می آید، اما به هر حال دارای اثرات انکار نشدنی بر جنبه های شخصیتی، شغلی، علمی و... فرد ساکن در خوابگاه می باشد. امروزه دانشگاه ها، مشاغل و حرفه های متنوع، افراد را از شهر و دیار خود دور کرده و به بهانه کسب موقعیت بهتر، افراد روانه شهرهای بزرگ در سراسر جهان می شوند. در کشور ما نیز این روال جریان دارد. دانشجویان و کارمندانی که دل از خانه می برند و به شهر بزرگ به ویژه تهران می روند تا به موفقیت و اهداف خود دست یابند. این شرایط، خواسته یا نخواسته بر روحیات و اهداف فرد تأثیرگذار است. نه تنها محل کار و محل تحصیل بلکه مهمتر از آن ها، محل اقامت نقش پررنگی در برنامه ها و آینده فرد دارد.

اقامتگاه دانشجویی

حفظ حریم خصوصی، رعایت حریم عمومی:

خوابگاه های دخترانه و پسرانه که پذیرای دانشجویان و کارمندان متقاضی خوابگاه می باشند، پس از پذیرش نهایی، به ارائه خدمات عمومی مشغول می شوند. از این مرحله به بعد، زندگی خصوصی فرد در یک محیط عمومی آغاز می شود. فرقی نمی کند سطح تحصیلات چه اندازه باشد و یا فرد در یک دوره بسیار پیشرفته زندگی کند، به هرحال به عنوان یک نیاز فطری، فرد به حریم خصوصی نیاز دارد. در مقابل، زندگی در محیط خوابگاه نیازمند رعایت حریم خصوصی دیگران است. حریم عمومی در خوابگاه های دخترانه و پسرانه مربوط به فضایی می شود که در اختیار هیچ شخص خاصی نمی باشد.

اقامتگاه کارمندی

خوابگاه های خودگردان که به پذیرش دانشجو و کارمندان دختر و پسر اقدام می کنند نیز مانند دیگر خوابگاه های دانشجویی یا خوابگاه های کارمندی، مسئولیتی در برابر رفتارهای فردی هم اتاقی ها با یکدیگر ندارند. از این مرحله بعد فرقی نمی کند هم اتاقی شما یک دوست، همکلاسی، همکار یا یک کارمند باشد. مهم شناخت درست شما از محیط زندگی جدیدتان است. ساکنین یک خوابگاه، اقامتگاه یا پانسیون پسرانه و دخترانه باید خود را مؤظف به رعایت حقوق دیگران بدانند و برای این امر منتظر توصیه دیگر اطرافیان یا مسئولین خوابگاه نباشند.

اقامتگاه خودگردان

6 درس مهم که با زندگی در خوابگاه می آموزیم:

در باب توضیحات فوق ذکر، در این مطلب و مطلب بعدی به درس هایی اشاره می شود که فرد با زندگی در خوابگاه کارمندی، خوابگاه دانشجویی یا خوابگاه های کارمندی- دانشجویی کسب می کند. درس هایی که ساکنین طی زندگی کوتاه مدت در خوابگاه ، اقامتگاه و پانسیون دخترانه و پسرانه می آموزند، ممکن است با چندین سال زندگی در اجتماع به دست نیاید.

اقامتگاه پسرانه

تمایل به تعامل بیشتر و اجتماعی بودن:

اکثر دانشجویان با پذیرش در دانشگاه، رزرو خوابگاه دخترانه یا پسرانه و در نهایت شروع شدن زندگی مستقل از خانواده، دانشجویان به شدت به یک پوست اندازی فردی و اجتماعی نیازمند می باشند. دانشجویانی که با وارد شدن به فضای خوابگاه، گوشه گیری را انتخاب می کنند، نمی توانند روزهای خوبی را در خوابگاه تجربه کنند. گرچه روزهای اول که روابط دوستانه هنوز شکل نگرفته است، ممکن است این رفتار دور از چشم بماند و فرد بتواند با آن کنار بیاید، اما به مروز زمان و با افزایش تعامل در بین هم اتاقی ها و هم خوابگاهی ها، افراد گوشه گیر بیشتر به چشم می آیند.

اقامتگاه دخترانه

دیگر ساکنین خوابگاه پسرانه و دخترانه به طور اتوماتیک و غیر ارادی، افراد گوشه گیر را از گروه های دوستانه حذف می کنند، زیرا این افراد به میل خود تنهایی را انتخاب می کنند و یا با دیگر ساکنین در خوابگاه، سر ناسازگاری پیش می گیرند. حذف شدن در گروه های دوستانه، اولین نیروی محرکه برای تمایل به افزایش تعامل اجتماعی است. از جنبه دیگر، زندگی در خوابگاه به فرد می آموزد که چگونه منافع خود را در اجتماع دنبال کند و برای دست یابی به آن ها با برقراری تعامل صحیح اجتماعی، تلاش کند.

مطالب بیشتر و خوابگاه های خودگردان را در سامانه خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها