خوابگاه کارمندی دانشجویی در تهران

بشرا یعقوبیان 1397/06/14 تعداد بازدید:‌ 330 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

خوابگاه کارمندی دانشجویی در تهران

خوابگاه دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه در تهران:

خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان دخترانه و پسرانه که به نام خوابگاه های خصوصی در حال فعالیت هستند، همزمان به پذیرش دانشجویان و کارمندان دولتی و غیر دولتی اقدام می کنند. دشوار شدن شرایط زندگی و افزایش روزافزون مشکلات مالی و اقتصادی دلایل توجیه کننده ای را برای اقامت جوانان در این خوابگاه ها ارائه می دهد. بدون تردید هرکس به انداز توان و با توجه به ایده آل های خود به دنبال انتخاب مکان مناسب برای زندگی موقت یا بلند مدت می گردد، اما اکثر دانشجویان و کارمندانی که در شهرهای بزرگی مانند تهران ماندگار شده اند و یا در هفته یا ماه مجبور به آمد و رفت هستند، نیازمند اقامت در یک مسکن دانشجویی کارمندی ارزان و در عین حال تمیز و قانونی هستند. متأسفانه امروزه در تناسب با رشد خوابگاه های کارمندی دانشجویی خودگردان، امکانات بهداشتی و رفاهی بهبود پیدا نکرده است. این در حالی است که هزینه اقامت در این دسته از خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان پسرانه و دخترانه بسیار بالا است. به طوری که حقوق های پایین و هزینه های گزاف زندگی در پانسیون ها و دیگر مسکن های دانشجویی خصوصی و آزاد، تنها دوندگی را برای ساکنین به ارمغان آورده است.

خوابگاه دانشجویی

وجود خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه در اصل می تواند بسیار کاربردی و مفید باشد. اما میزان کاربردی بودن این خوابگاه ها در حالی مشخص می شود که یا اولأ هزینه های اجاره بها و ودیعه متناسب با امکانات موجود در آن باشد و دومأ هزینه زندگی و اقامت در آن متناسب با حقوق افرادی باشد که در آن اقامت دارند. دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و پانسیون های خودگردان دانشجویی کارمندی نیز با توجه به شرایط خاصی که در طول دوره امتجانات با آن مواجه می شوند باید مشکلات بیشتری را در این دسته از خوابگاه ها تحمل کنند که فاقد یکنواختی در بین ساکنین است.

هزینه های کمرشکن:

یکی از دلایل روی آوردن روزافزون جوانان دانشجو و غیر دانشجو به خوابگاه های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه، هزینه های کمرشکن زندگی در کلان شهرهایی مانند تهران است. هزینه هایی که به هیچ عنوان در تناسب با حقوق های موجود نیست. به طوری که حتی کارمندان ساکن در خوابگاه های خودگردان از بالا بودن هزینه اجاربهای ماهیانه شکایت دارند. اما با تمام این شرایط مجبور به ادامه اقامت در این دسته از خوابگاه ها هستند. زیرا این هزینه ها در مقایسه با اجاره خانه های مستأجری مقداری پایین تر است و حداقل مبلغی می تواند برای مواقع ضروری پس انداز شود. به طور کلی می توان گفت در بین ساکنین کمتر کسی است که به دلیل فرار از هزینه های کمرشکن زندگی به اقامت در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه روی نیاورده باشد.

خوابگاه کارمندی

امروزه این هزینه ها در شهر بزرگی مانند تهران چنان افزایش یافته است که تعداد زیادی از ساکنین خوابگاه/ اقامتگاه/ پانسیون های خودگردان و خصوصی را شهروندان تهرانی تشکیل می دهند.

ساعات تلف شده در ترافیک های سنگین:

بنابر گزارشات، در کلان شهر تهران برخی از جوانان دانشجو و کارمند تهرانی نیز اقامت در خوابگاه های خودگردان را به معطل شدن در ترافیک های سنگین و هزینه های بالای رفت و آمد ترجیح می دهند. به طوری که ماندن در پشت ترافیک های چند ساعته به عنوان یک معضل جدی موجب اقامت بسیاری از دانشجویان و کارمندان تهرانی در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان دانشجویی کارمندی نزدیک به محل تحصیل یا محل کار افراد شده است. این کار گرچه ممکن است باعث بالا رفتن هزینه ها شود، اما به دلیل داشتن برنامه منظم و آرامش روانی می تواند مفید باشد.

خوابگاه خودگردان

پانسیون/ خوابگاه/ اقامتگاه های خودگردان ارزان و شیک را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها