خوابگاه و پانسیون کارمندی دانشجویی

بشرا یعقوبیان 1397/05/09 تعداد بازدید:‌ 683 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

خوابگاه و پانسیون کارمندی دانشجویی

مؤسسات آموزش عالی تا چه حد مسئول اسکان دانشجویان هستند:

خوابگاه های دولتی خوابگاه هایی هستند که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کنند. این دسته از خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه، مجوز فعالیت خود را از همین نهاد دریافت می کنند. بدون شک اسکان دادن دانشجویان در خوابگاه های دولتی در مقایسه با خوابگاه های خصوصی و خودگردان دارای مزیت هایی است که سبب شده دانشجویان و والدین آنان، اقامت در خوابگاه های دولتی را بر اقامت در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی خودگردان، ترجیح دهند. با این که اکثر دانشگاه ها مؤظف به اسکان دانشجویان خود در خوابگاه هایی هستند که زیر نظر دانشگاه مربوطه فعالیت می کنند، اما در چند سال اخیر رشد بالای پذیرفته شدگان سبب شده است که برخی از دانشگاه ها، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. ظهور خوابگاه های استیجاره ای نیز به همین دلیل اتفاق افتاد. به طوری که دانشجویان با اینکه در دانشگاه های روزانه پذیرفته شده اند، اما در خوابگاه هایی با هزینه خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه اسکان داده می شوند، اما فعالیت آن ها به طور صد درصد زیر نظر دانشگاه مربوطه انجام خواهد شد.

پانسیون ارزان قیمت

با توجه به اینکه تمام تلاش مؤسسات عالی، تأمین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب تأمین خوابگاه، تغذیه، بهداشت، بیمه و... است، مسئولیت اسکان دانشجویان پذیرفته شده، برعهده خوابگاه های فعال زیر نظر وزارت علوم و امور خوابگاه ها در هر دانشگاه می باشد.

مسئولیت اسکان دادن دانشجویان غیر دولتی با چه کسی است:

با توجه به دامنه مسئولیت ها و وظایف دانشگاه های سراسری و مؤسسات آموزش عالی در رابطه با تأمین مسکن دانشجویان، اکثر پذیرفته شدگان دانشگاه ها بدون نگرانی می توانند در خوابگاه های روزانه اقامت داشته باشند. اما باید توجه داشت که جمعیت دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش خصوصی، روز به روز در حال افزایش است. این دانشجویان از نظر نیاز به خوابگاه با دانشجویان سراسری تفاوتی ندارند. گرچه برخی از دانشگاه های غیر سراسری با تأمین خوابگاه های استیجاره ای، مشکل اقامت دانشجویان خود را تا حدودی حل کرده اند، اما این خوابگاه ها گاهی پاسخگوی تعداد متقاضیان خوابگاه های دانشجویی خودگردان نیست. این خوابگاه ها جهت اسکان دانشجویانی تأسیس شده اند که دانشگاه های مربوطه مسئولیتی در قبال ارائه خوابگاه به آنان تقبل نمی کنند.

خوابگاه ارزان قیمت در تهران

پانسیون های دانشجویی کارمندی می توانند انتخاب مناسبی باشند:

خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان پسرانه و دخترانه، مجوز فعالیت خود را از وزارت علوم کسب نمی کنند، به عبارت دیگر این دسته از مسکن های دانشجویی زیر نظر وزارت علوم فعالیت نمی کنند، اما ارگان های دولتی مانند سازمان  میراث فرهنگی و اتحادیه مهمانپذیران، فعالیت های آنان را کنترل کرده و برای فعالیت قانونی اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان کارمندی دانشجویی مجوز قانونی صادر می کنند. پانسیون های دانشجویی کارمندی برای آن دسته از متقاضیانی که به هر دلیل از خدمات خوابگاه در دانشگاه های مربوطه بهره مند نمی شوند، جایگزین مناسبی برای اقامت است. البته این شرایط در مورد پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان دانشجویی که صرفأ به پذیرش دانشجو می پردازند، بیشتر صدق می کند. زیرا محیطی که تنها دانشجو پذیرش می کند، محیط متفاوتی از خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان کارمندی دانشجویی برای ساکنین ایجاد می کند. بزرگترین معضل خوابگاه ها و اقامتگاه های خودگردان کارمندی دانشجویی که ممکن است برای دانشجویان ساکن در خوابگاه ایجاد شود مربوط به پذیرش غیر دانشجویان است.

خوابگاه تمیز دخترانه

گرچه این دسته از ساکنین غیر دانشجو، کارمندان و شاغلینی هستند که در شرکت های معتبر مشغول به کار می باشند و در عمل هیچ تداخل یا مشکلی با دانشجویان ساکن در خوابگاه نخواهند داشت، اما به دلیل اختلاف در سن و سال، شغل و حرفه، نوع بحث ها و مشکلات روزمره و... جو نامساعد و غیریکنواختی را به وجود می آورند که برای اکثر دانشجویان خوشایند نیست.

خوابگاه های بیشتر را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها