خوابگاه و پانسیون دخترانه

بشرا یعقوبیان 1396/10/09 تعداد بازدید:‌ 305 دسته‌بندی: خوابگاه، پانسیون، اقامتگاه

خوابگاه و پانسیون دخترانه

کار و تحصیل:

از جمله اهداف اصلی دختران و پسران جوان، نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، داشتن تحصیلات عالی و یافتن شغل مناسب است. این دو عامل مهم در طول تاریخ ، باعث نقل و انتقال های گسترده ای، از یک شهر به شهر دیگر و حتی از کشوری به کشور دیگر شده است. طی چند سال اخیر، ورود دانشجویان دختر به عرصه دانشگاه و افزایش آزادی عمل برای ماندن در یک شهر غیر از شهر خود برای ادامه تحصیل و یافتن شغل مناسب، چشمگپر بوده است. بدون شک، افزایش سطح آگاهی جامعه و یکسان نگاه کردن به دختران و پسران در خانواده و جامعه، تأثیر بسیاری بر وقوع و پذیرفتن این تغییرات داشته است. اما جامعه تا چه اندازه بستر مناسب را برای رشد و توجیه مناسب این تغییرات آماده کرده است؟

خوابگاه دانشجویی

زندگی در خوابگاه و پانسیون های دخترانه:

افزایش بسیار سریع جمعیت دانشجویان و کارمندان دختر، در شهرهای بزرگی مانند تهران، باعث به وجود آمدن خوابگاه ها و پانسیون هایی شده است که با حداقل امکانات در حال فعالیت هستند. مکان های اقامتی که به گزارش خبرگزاری های متعددی مانند تسنیم، عصر ایران و... از نظر امنیتی به درستی غربال نشده اند و نظارت مناسبی بر آن ها وجود ندارد. این شرایط بیانگر این است که در جامعه ما حتی ابتدایی ترین نیاز، که همان نیاز به مسکن است، برای جامعه دخترانی که به قصد داشتن تحصیلات و شغل بهتر به شهرهای بزرگ نقل مکان می کنند، فراهم نشده است. منظور از فراهم نشدن، کمبود خوابگاه و پانسیون نیست، بلکه منظور خوابگاه و پانسیون های مطمئن با امکانات و کیفیت نسبتأ خوب یا قابل قبول است. گرچه مزیت وجود خوابگاه و پانسیون های آزاد و خودگردان در سطح شهری مانند تهران که برای بسیاری از دختران و پسران جوان، شهر رسیدن به آرزوها تلقی می شود غیر قابل انکار است. زیرا با پرداخت هزینه کمتر می توانند سقفی برای زندگی داشته باشند و مجبور به گرفتن خانه های اجاره ای 40 یا 50 متری، با قیمت های بالا نیستند، اما روبه رو شدن با مشکلات متعددی در هنگام یافتن خوابگاه و پانسیون و پس از آن مواجه شدن با کمبودها و مشکلات موجود در آن ها، شرایط زندگی را سخت تر می کند. بهبود این شرایط تنها با افزایش نظارت نهادهای مربوطه حاصل می شود.

خوابگاه کارمندیراهکارها:

بخش دولتی و بخش خصوصی که وظیفه نظارت بر فعالیت خوابگاه ها و پانسیون ها را بر عهده دارند، نباید به بازدیدهای یک بار در سال بسنده کنند. گفتگو با ساکنین خوابگاه ها و پانسیون ها و گوش دادن به شکایات و اعتراضات آن ها، تنها راه درک مشکلات موجود است. با توجه به محدود بدون خوابگاه های دولتی، مسئولیت سنگین تری بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است. این مسئولیت تنها محدود به تعیین ساعات ورود و خروج نیست، بلکه مهمترین آن برخورد با خوابگاه و پانسیون های دخترانه بدون مجوز است که مشکلات بسیاری را به بار آورده است. برای دختر جوانی که به قصد ادامه تحصیل یا داشتن شغل مناسب به شهری مانند تهران می آید، داشتن مکان مناسب برای اقامت و زندگی با افرادی که از نظر سن و سال و اهداف به او شبیه هستند یک تشویق برای پیشرفت بهتر، به شمار می آید. خوابگاه های دانشجویی و کارمندی با نظارت درست، می توانند اجتماع کوچکی برای رشد فکری و تعالی جوانان باشند، به همین دلیل تلاش در برقراری امنیت و ایجاد رفاه نسبی، به کاهش مشکلات رایج در خوابگاه ها و پانسیون ها منجر خواهد شد که به نوبه خود به حفظ و افزایش عزت نفس دختران جامعه کمک خواهد کرد.

خوابگاه/ اقامتگاه/ پانسیون های بیشتر را در خواب اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه‌ها