خوابگاه و ویژگی های منحصر به فرد

بشرا یعقوبیان 1397/06/19 تعداد بازدید:‌ 208 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

خوابگاه و ویژگی های منحصر به فرد

خوابگاه و ویژگی های منحصر به فرد:

در مطلب قبل به دو مورد از مزیت های مهم زندگی در خوابگاه اشاره شد که دانشجویان و کارمندان با اقامت در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه با آن ها روبه رو می شوند. در این مطلب نیز به چند مورد دیگر اشاره می شود که تنها با زندگی در خوابگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی قابل درک هستند. تمام این صفات و ویژگی ها که فرد با زندگی در خوابگاه، با آن ها روبه رو می شود و می تواند به عنوان مهارت های مهم زندگی آن ها را کسب کند، بعدها و در زندگی مستقل و پر مسئولیت به عنوان کلید مهمی در حل مشکلات و مسائل به کار گرفته می شوند. خوابگاه و ویژگی های منحصر به فرد آن، می تواند در رشد و تعالی ساکنین بسیار مؤثر باشد.

پانسیون خودگردان پسرانه

اشتراک شادی و نگرانی ها:

خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه  محل اقامت دانشجویان و کارمندان جوان از شهر ها و منطقه های مختلف است. در این محیط دانشجویان و دیگر ساکنین با اتفاقات و رخدادهای مهمی از زندگی شخصی و اجتماعی خود و دیگر اطرافیان به ویژه هم اتاقی ها روبه رو می شوند. به اشتراک گذاشتن شادی ها و نگرانی ها در خوابگاه های خودگردان و دولتی یکی از خصوصیات اخلاقی است که ساکنین در خوابگاه می آموزند. به عبارت دیگر دانشجویان و دیگر ساکنین غیر دانشجو می آموزند که چطور برای دوستان و هم اتاقی های خود همراه و همدل خوبی باشند. اشتراک شادی و نگرانی ها سبب می شود که فرد تنهایی و رنج دوری از خانواده را در میان دوستان و هم اتاقی های خود تا حدودی فراموش کند و بتواند شرایط زندگی در خوابگاه و اقامتگاه خودگردان دخترانه و پسرانه را تاب بیاورد.

پانسیون کارمندی دخترانه

توانایی رهبری و مدیریت:

یکی دیگر از مهارت هایی که دانشجویان و غیردانشجویان ساکن در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی دخترانه و پسرانه قادر به یادگیری و کسب آن هستند، توانایی رهبری و مدیریت در کارهای خود و حتی دوستان و اطرافیان است. یکی از دلایلی که موجب می شود فرد در خوابگاه مدیریت و رهبری را بیاموزد، استقلال یافتن از خانواده و روبه رو شدن با شرایطی است که خود به تنهایی مجبور به تصمیم گیری می شود. با پشت سرگذاشتن چندین موقعیت که برای دانشجویان و کارمندان ساکن در خوابگاه چالش محسوب می شود، به اصطلاح فرد با راه و چاه زندگی مستقل و دور از خانواده آشنا می شود. تکرار این موقعیت ها سبب می شود فرد توانایی رهبری و مدیریت را کسب کند.

خوابگاه کارمندی دانشجویی

مهارت های حل مساله:

زمانی که دانشجو یا کارمند برای بار نخست به دور از خانواده، مجبور به اقامت در خوابگاه می شود، مهارت مدیریت و رهبری را کسب می کند. این مهارت نیز خود به خود سبب افزایش اعتماد به نفس در بین ساکنین خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه می شود. افزایش در اعتماد به نفس به ویژه برای افرادی که به طور ذاتی و یا به دلیل تربیت خانوادگی و محیط رشد ضعیف و غیر اجتماعی هستند، بسیار مهم است. زیرا یافتن اعتماد به نفس موجب می شود که فرد با مهارت های حل مسأله در زندگی شخصی و اجتماعی خود آشنا شود. مهارت های حل مسأله برای زندگی پر از دغدغه جوانان امروز امر ضروری است که نباید نسبت به اهمیت ان بی تفاوت بود. تشخیص موقعیت هایی که ساکنین در پانسیون ها، اقامتگاه ها و خوابگاه های پسرانه و دخترانه با آن مواجه می شوند و همچنین به کار گرفتن راه حل صحیح برای رفع این موقعیت ها را می توان با زندگی اجتماعی در خوابگاه، آموخت.

اقامتگاه خودگردان

خوابگاه/ اقامتگاه/ پانسیون خودگردان را در خواب اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه‌ها