خوابگاه و ارزش ها

بشرا یعقوبیان 1396/11/28 تعداد بازدید:‌ 202 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

خوابگاه و ارزش ها

حفظ ارزش ها در خوابگاه

در مطلب قبلی به مواردی اشاره شد که نشان دهنده ی گرایش به ارزش های اخلاقی در قشر جوان است. در ادامه مطلب به موارد دیگری اشاره می شود که در خوابگاه های دانشجویی و کارمندی در بین جوانان ساکن در خوابگاه، به وضوح دیده می شود.

پانسیون خودگردان در تهران

مزیت های زندگی در خوابگاه:

ایجاد دید منفی نسبت به خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دخترانه و پسرانه، شاید ناشی از بروز رفتارهای ناسالم مانند استعمال دخانیات به ویژه سیگار کشیدن در بین پسران ساکن در خوابگاه های دانشجویی و کارمندی است. اما صرفأ نمی توان تمام جوانان ساکن در خوابگاه را به دلیل چندین رفتار ساده که شاید ناشی از هیجانات جوانی است، قضاوت کرد. همچنین باید با یک دید مثبت به مزیت های زندگی در خوابگاه نگاه کرد. قشر تحصیلکرده جامعه که اکثر آن در خوابگاه زندگی می کند و یا تجربه زندگی در خوابگاه را داشته است، خوب می داند که چندین سال دور بودن از خانواده و کنار آمدن با کمبودهای بسیار، می تواند دامنه صبر را تا چه اندازه افزایش دهد.

پانسیون ارزان قیمت

یکی دیگر از صفات مثبت که در خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه به قشر جوان یادآوری می شود، قناعت است. زندگی در خوابگاه از زیاد خواهی های دانشجویان کم می کند. یاد گرفتن قناعت و صبر که از مهمترین ارزش های اخلاقی هستند، از مزیت های زندگی در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی و دانشجویی است.

خوابگاه پسرانه در تهران

دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و اقامتگاه های پسرانه و دخترانه، می توانند تمام اعتقادات مذهبی، فرهنگی، سیاسی و... خود را آزادانه داشته باشند. به همین دلیل از دیگر مزیت های زندگی در خوابگاه، شناخت موضع های مختلف سیاسی و اجتماعی و... است. دانشجویانی که در روزهای قبل از ورود به دانشگاه، به تقلید پیرو یک جناح یا طرز تفکر بوده اند، در دوران زندگی خوابگاهی خود و با حضور داشتن در جمع های مختلف با اعتقادات و باورهای متفاوت، یاد می گیرند چگونه موضع خود را مشخص کنند. با دیدگاه های بیشتری آشنا می شوند و جرأت می یابند که از طرز تفکر خود دفاع کنند. تجمع های شبانه در اتاق ها و شرکت کردن در بحث های مختلف، سبب می شود به خوابگاه ها به چشم یک تریبون آزاد نگاه کرد، زیرا هرکس با صراحت حرف خود را بیان می کند و فرصت دارد تا دیگران را با دیدگاه خود آشنا کرده و از آن دفاع کند.

خوابگاه دخترانه در تهران

از دیگر مزایای زندگی در خوابگاه های پسرانه و دخترانه، اهمیت دادن به فرصت های تحصیلی و شغلی مناسب است که برای دست یابی به آن در زمان حال یا آینده برنامه ریزی می شود. به عبارتی زندگی در خوابگاه و در بین قشر تحصیلکرده، موجب می شود فرد به سادگی از موقعیت های خوب، چشم پوشی نکند تا از این طریق بتواند استقلال بیشتری داشته باشد و در نهایت با کسب موفقیت های تحصیلی و شغلی، موجب افزایش عزت نفس در خود شود.

خوابگاه دانشجویی در تبریز

خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه مکانی برای فراموش کردن ارزش های اخلاقی نیستند، بلکه کاملا عکس این قضیه در خوابگاه ها مشاهده می شود. وجود رفتارهای ناصحیح در بین ساکنین خوابگاه را می توان به هیجانات جوانی نسبت داد، اما این هیجانات در اکثر اوقات گذرا می باشد و با گذشت مدت کوتاهی فرد به شناخت بیشتر خود دست پیدا می کند. هم اتاقی ها در این شناخت بیشترین نقش را ایفا می کنند. زیرا ساکنین یک اتاق، تقریبأ از تمام برنامه ها و کارهای یکدیگر اطلاع دارند.

خوابگاه دانشجویی ارزان قیمت

در نهایت می توان گفت که ایجاد دید منفی نسبت به زندگی خوابگاهی، ناشی از عدم شناخت این نوع زندگی است. از جنبه دیگر، تمام خوابگاه های خودگردان و دولتی با کنترل ساکنین خود، مکان مطمئنی را برای اقامت دانشجویان و کارمندان ایجاد می کنند و اصل اول در همه خوابگاه ها، اقامتگاه و پانسیون های دانشجویی و کارمندی، حفظ شأن و منزلت انسانی ساکنین می باشد.

خوابگاه/ پانسیون/ اقامتگاه های بیشتر را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها