خوابگاه های دانشجویی و ایده پردازی

بشرا یعقوبیان 1397/08/02 تعداد بازدید:‌ 348 دسته‌بندی: خوابگاه، پانسیون، اقامتگاه

خوابگاه های دانشجویی و ایده پردازی

ادامه مطلب...

در مطلب قبل به مواردی اشاره شد که وجود آن ها در خوابگاه های دانشجویی کارمندی خودگردان و همچنین خوابگاه های سراسری سبب ایجاد ایده های مثبت و مفید در دانشجویان و دیگر ساکنین خوابگاه می شود. همچنین در مطلب قبل از میزان امکان پذیری در هدایت این ایده ها به سمت مسیرهایی که سرانجام آن رسیدن به بازار کار و کسب درآمد است توضیح داده شد. همان طور که گفته شد، ساکنین خوابگاه های دانشجویی خودگردان و دولتی از طریق این ایده ها قادر هستند نرخ بیکاری در جامعه را کاهش دهند. در این مطلب به چند مورد دیگر اشاره خواهد شد که وجود آن ها موجب رشد ایده های آینده دار و همچنین تشویق دانشجویان برای ایده پردازی می شود. فراهم بودن این موارد موجب افزایش اعتماد به نفس در جوانان می شود که نتیجه آن یافتن جرأت در ابراز افکار و پرداختن به ایده های ناب است.

خوابگاه دانشجویی دخترانه

امکان ارتباط با انسان های آگاه:

مزیت زندگی در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه، هم اتاقی شدن و یا ارتباط با افرادی است که دارای تجربیات بیشتر از دانشجویان تازه وارد هستند. به هر اندازه که اطرافیان ساکن در خوابگاه در زندگی تحصیلی و شغلی خود موفق تر باشند، سود بیشتری را به هم اتاقی ها و هم خوابگاهی های خود می رسانند. برخورد با دانشجویان و کارمندان موفق در خوابگاه های دانشجویی کارمندی، حتی اگر در رشته ای متفاوت تحصیل کرده باشند موجب ایجاد انگیزه و استعدادیابی در دیگر افراد می شود. علاوه بر اطرافیانی مانند هم اتاقی ها و هم خوابگاهی ها، ارتباط با دوستان مشترک در خوابگاه می تواند بستر رشد و ترقی را برای جوانان فراهم کند. امروزه بسیاری از اساتید و انسان های موفق در خوابگاه اقامت دارند. به طور طبیعی به دلیل اقامت این دسته از افراد در خوابگاه، دوستان آنان نیز رفت و آمد بیشتری در خوابگاه خواهند داشت.

پانسیون پسرانه

در نتیجه ارتباط با افراد مجرب و دلسوز می تواند مشاوره های مفید و رایگانی را در اختیار دانشجویان ساکن در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه قرار خواهد داد. حضور در جمع هایی که در مورد مسائل تخصصی و راه های پیشرفت در یک مسیر خاص را مورد بحث قرار می دهند، موجب شفاف سازی در مورد موضوع برای دانشجویان مشتاق و باهوش می شود.

شناخت درباره رشته و آینده شغلی:

مورد دیگر که ساکنین خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های پسرانه و دخترانه از آن برخوردار هستند، فراهم شدن شرایط برای شناخت بهتر رشته ها و آینده شغلی آن است. به همین دلیل است که در سراسر جهان، موضوع حضور مشاوران مجرب و دلسوز بسیار حائز اهمیت است. زیرا این افراد به دلیل شغل خود به آسانی با مخاطبان خود ارتباط برقرار می کنند. همچنین مخاطبان آنان که اکثر آنان دانشجویان هستند، به راحتی شروع به گفتگو در مورد مشکلات و ایده های خود خواهند کرد. شناخت درباره رشته و آینده شغلی می تواند منشأ خلق ایده های کارآمد و مثبت باشد.

خوابگاه خودگردان

تشویق به ابراز ایده و برنامه ها:

ساکنین خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی دخترانه و پسرانه جوانانی هستند که اغلب نخستین تجربه دوری از خانواده را سپری می کنند. مشکلات متعددی که بر سر مسیر این افراد قرار می گیرد می تواند برای کوتاه یا بلند مدت بر اعتماد به نفس آنان تأثیر منفی بگذارد. نیاز به دیده شدن و تشویق کردن این افراد نباید نادیده گرفته شود. زیرا بی توجهی به آنان سبب شدید شدن این حالات خواهد شد. در عوض تشویق این افراد به ایده پردازی و ارائه برنامه هایی برای رسیدن به اهداف می تواند اعتماد به نفس آسیب دیده یا از بین رفته را بازسازی کند. نسل جوان و دانشجویانی که در خوابگاه های دانشجویی کارمندی سکونت دارند، به میزان بسیار زیادی نیاز به پشتیبانی و توجه دارند.

خوابگاه ارزان با فول امکانات

خوابگاه/ پانسیون/ اقامتگاه های کارمندی را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها