خوابگاه های دارای مجوز

بشرا یعقوبیان 1396/10/24 تعداد بازدید:‌ 522 دسته‌بندی: خوابگاه

خوابگاه های دارای مجوز

بستر مناسب جهت فعالیت قانونی خوابگاه ها:

رشد سریع و چشمگیر در جمعیت قشر دانشجو و همچنین متقاضیان کار، کارمندان و دیگر شاغلین در انواع مؤسسات دولتی و خصوصی، سبب افزایش تقاضا برای راه اندازی خوابگاه های خودگردان و آزاد شده است. در این میان، به مشکلات مربوط به اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه، چون در رابطه با دانشگاه ها و وزارت علوم و همچنین زیرمجموعه ای از فعالیت این ارگان های دولتی می باشد، جداگانه پرداخته خواهد شد. همانطور که در مطلب قبلی نیز اشاره شد، افزایش پذیرش دانشگاه های دولتی و غیر دولتی سبب روانه شدن تعداد زیادی دانشجوی دختر و پسر به شهرهای بزرگ شده است. همچنین با توجه به اینکه تعداد دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان فارغ التحصیلی برابر نیست و در مقایسه با آن بسیار بیشتر است، هر سال نیاز به خوابگاه های دولتی و خودگردان افزایش می یابد. طی سال های اخیر، ظرفیت خوابگاه های دولتی پاسخگوی نیاز دانشجویان متقاضی خوابگاه نبوده است. تأسیس دانشگاه ها و مؤسسات عالی غیردولتی در شهرهای بزرگ نیز، سبب دامن زدن به افزایش نیاز متقاضیان خوابگاه های خودگردان شده و همین امر سبب تأسیس خوابگاه های غیر دولتی دخترانه و پسرانه در اکثر شهرها شده است.

اقامتگاه کارمندی

مشکلات اقامت در خوابگاه های غیر دولتی بدون مجوز:

با اینکه خوابگاه های آزاد یا خودگردان که به طور رسمی و قانونی مشغول ارائه خدمات به دانشجویان متقاضی خوابگاه می باشند، مشکل بسیاری ازدختران و پسران متقاضی خوابگاه را حل کرده است، اما خوابگاه هایی وجود دارد که با اسم خوابگاه غیردولتی، بدون داشتن هیچ مجوز رسمی، مشغول فعالیت می باشند. دانشجویان متقاضی خوابگاه که هنوز از راه و چاه تشخیص خوابگاه های قانونی از غیر قانونی آگاه نیستند، سبب به وجود آمدن بستر مناسب برای فعالیت غیر مجاز برخی خوابگاه ها می شوند که مشکلات بسیاری را به دنبال داشته است. افراد سودجو با سوءاستفاده از بازار به هم ریخته خوابگاه، دانشجویان و متقاضیان خوابگاه را به خود جذب می کنند. وزارت علوم که نهاد دولتی مسئول برای صدور مجوز جهت فعالیت خوابگاه ها می باشد، به دلیل عدم شناسایی این خوابگاه ها، بر آن ها نظارت ندارد و در عمل این خوابگاه ها مورد بازرسی قرار نمی گیرند، همین امر باعث شده است، بازار فعالیت غیرقانونی آن ها داغ باشد. گرچه هر سال تعدادی از این خوابگاه ها شناسایی و از طریق قانون با آن ها برخورد خواهد شد.

اقامتگاه دانشجویی

نظارت و بازرسی خوابگاه های دانشجویی:

بر اساس توضیحات ارائه شده در سایت خوابگاهداران غیردولتی، تعاونی خوابگاهداران غیردولتی کشور با کنار هم آمدن جمعی از خوابگاهداران و طلب مساعدت از صندوق رفاه دانشجویان به منظور جلوگیری از رشد خوابگاه های غیرقانونی و ضرورت نظارت بر فعالیت خوابگاه های خودگردان، تأسیس شد. هم اکنون چهار سال از فعالیت تعاونی خوابگاهداران غیردولتی کشور می گذرد و این تعاونی مشغول ارائه خدمات به اعضاء، دانشجویان، خوابگاهداران و همچنین مسئولان امر آموزش می باشد.

اقامتگاه ارزان قیمت

صدور مجوز:

اما در مورد صدور مجوز برای داشتن فعالیت قانونی، بر اساس اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، شورای نظارت و ارزیابی استان ها به عنوان تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت خوابگاه های غیر دولتی معرفی شده است و صریحأ اعلام شده است که مجوزهای صادر شده از طرف مراجع دیگر، وجهه قانونی ندارد. لیست خوابگاه هاي غیردولتی که مجوز فعالیت قانونی خود را از وزارت علوم دریافت کرده اند( ظرفیت و موقعیت خوابگاه، آدرس و شماره تماس) و توسط شوراهاي نظارت و ارزیابی استان ها ساماندهی شده و هم اکنون در حال تکمیل و به روزرسانی می باشد، در سایت های رسمی صندوق رفاه دانشجویان و تعاونی خوابگاهداران غیردولتی کشور، موجود است.

خوابگاه/ اقامتگاه/ پانسیون های خودگردان را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها