خوابگاه دانشجویی و رونق اقتصادی

بشرا یعقوبیان 1397/05/24 تعداد بازدید:‌ 165 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

خوابگاه دانشجویی و رونق اقتصادی

مزیت وجود خوابگاه های دانشجویی:

حضور دانشجویان در کلان شهرها و دیگر شهرهای بزرگ که به دلیل وجود دانشگاه های سراسری و غیر سراسری سالیانه سیل عظیمی از دانشجویان را به خود جذب می کنند، تغییرات زیادی را در سطح شهر به وجود می آورد. به طوری که شهرهای میزبان از جنبه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و... تحت تأثیر حضور دانشجویان قرار می گیرند. البته این تأثیرپذیری دو طرفه است و به همان میزان، دانشجویان نیز از مردم و فرهنگ آن تأثیر می گیرند. چه بسا دانشجویان با اقامت در خوابگاه های خودگردان و دولتی علاوه بر فرهنگ عامه شهر، از اطرافیان و هم اتاقی های خود در خوابگاه چیزهای بیشتری یاد می گیرند. زیرا دانشجویان با زبان، فرهنگ و اعتقادات متفاوت که در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه ساکن می شوند، خودبه خود در معرض تغییرات و یادگیری قرار می گیرند. در این مطلب بر تأثیرات مثبتی که دانشجویان ساکن در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی بر بازارهای یک شهر از خود به جای می گذارند، اشاره می شود.

خوابگاه دانشجویی

علاوه بر ایجاد جریانات فرهنگی، علمی، اجتماعی و... که لازمه پیشرفت و رشد یک شهر به شمار می روند، دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه به طور ناخودآگاه موجب به وجود آمدن جریان در سرمایه و بهبود وضعیت بازارهای یک شهر می شوند. به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان شهرها که طی 9 ماه تحصیل تعداد دانشجویان به چند هزار نفر می رسد، این تغییرات کاملأ محسوس و چشمگیر است. به طوری که در فصل تابستان، زمانی که اکثر دانشجویان به خانه های خود بازمی گردند، تفاوت در فروش و میزان شلوغی بازارها به طور واضح مشاهده می شود. اگرچه محدوده خرید دانشجویان ممکن است محدود به زمان، هزینه و کالاهای خاصی باشد، اما به هر حال تأثیر زیادی بر رونق اقتصادی بازارها برجای می گذارد. برای نمونه ممکن است اکثر خریدهای ساکنین خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی پسرانه و دخترانه، مربوط به روزهای آغازی ترم و بیشتر لباس، کفش و به طور کلی پوشاک باشد. اما همین میزان از خرید برای شهرهایی که منبع درآمد زیادی ندارند، یک مزیت محسوب می شود.

خوابگاه دخترانه

به هر میزان که خوابگاه های دولتی و خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های خودگردان کارمندی دانشجویی دخترانه و پسرانه رونق بیشتری داشته باشند، به همان میزان اقتصاد شهر تأثیر بیشتری از حضور دانشجویان را مشاهده می کند.

تخفیف های دانشجویی:

یکی از بحث های داغ و جذاب در بین دانشجویان و دیگر ساکنین خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه، میزان تخفیفی است که از فروشندگان می گیرند. تقریبأ همه دانشجویان در طی دوران زندگی در خوابگاه، مهارت تخفیف گرفتن را به خوبی یاد می گیرند. البته بیشتر فروشندگان نیز از خرید و فروش با دانشجویان لذت می برند. چون اکثر دانشجویان به صورت دسته جمعی و در جمع های صمیمی خرید می کنند و روزهای پرفروشی را برای مغازه داران به همراه دارند. همچنین دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی کارمندی اکثرأ برای خریده های خود یک مشتری خاصی را مدنظر می گیرند و اگر راضی بمانند، از همان یک نفر خرید خواهند کرد. دلیل این کار گاهی عدم وجود وقت آزاد برای گردش های زمان بر در شهر است و گاهی به دلیل تخفیفات خوبی که از یک نفر می گیرند، بساط آشنایی فراهم می شود و همواره می توانند با گرفتن تخفیفات خوب از یک نفر خرید کنند.

خرید های کوچک، سودهای بزرگ

ممکن است برخی فکر کنند که خریدهای دانشجویی کوچک و گاه و بی گاه دانشجویان، نمی تواند سود زیادی برای فروشندگان به دنبال داشته باشد. اما این طرز فکر کاملا ناصحیح است. زیرا خریدهای هرچند کوچک و محدود، با تعداد زیاد دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه در سطح یک شهر بزرگ جبران خواهد شد و سبب سودهای عالی برای بازارهای شهر می شود.

اقامتگاه دانشجویی

معرفی بهترین خوابگاه/ پانسیون/ اقامتگاه در سامانه خواب اینجا

دیدگاه‌ها