خوابگاه دانشجویی دخترانه

به طور کلی می توان گفت زندگی دانشجویی و زندگی در خوابگاه می تواند  یکی از بهترین دورانهای زندگی آدمی باشد که همراه با کلی خاطرات تلخ و شیرین است. همه ما انسان ها دوره های متاوتی از زندگی را با خاطران ریز و درشت پشت سر گذاشتیم که با یادآوری خاطرات گذشته حس خوبی به آدم دست می دهد

در نگاهی اجمالی اصولا خوابگاه دانشجویی دخترانه در طی چندین سال و شاید چندین دهه همچنان برای دانشجویان ورودی سال های جدید نوعی احساس متفاوتی را تداعی می کند ، آنچه ک مسلم است حضور شخصیت ها و الگوهای رفتاری متفاوت در خوابگاه دخترانه خاصتا در ترم های ابتدایی دانشگاهی می تواند هر نوع نگرش و روحیه دانشجویان تاثیر کاملا جبران ناپذیری بگذارد.دانشجویان دختری هستند که در فضای خانوادگی خود و یا در دوران تحصیل در مدرسه کاملا شخصیت درون گرا و منزوی داشته و با توجه به نوع فرهنگ خانوادگی و حتی رفتار اجتماعی شهروندی با ورود به محل کاملا ناآشنای خوابگاه و برخورد با نوع رفتارهای مختلف و متنوع نگرشی کاملا منفی و به نوعی تردگونه از محیط خوابگاه را در ذهن خود پرورش داده و چه بسا تا پایان عمر همچنان تداعی منفی و تنفر گونه ایی از محیط خوابگاه داشته باشند.در مقابل این واکنش منفی بعضی از دانشجویان دختر کسانی هم هستند که محیط خوابگاه دانشجویی را همواره مثبا دانسته و چه بسا چندین سال زندگی خوابگاهی دانشجویی را جزیی از بهترین دوران تحصیل خود قلمداد کرده و در کنش و برخورد با شخصیت ها و قومیت ها و حتی زبان ها و لهجه های دانشجویان دیگر مناطق ، بیشترین بهره و تجربه و اگویهای رفتاری مناسب و شایسته ایی را کسب میکنند.

  برای مشاهده خوابگاه پسرانه ، خوابگاه دخترانه ، خوابگاه دانشجویی ، خوابگاه کارمندی ،پانسیون پسرانه ، پانسیون دخترانه ، پانسیون دانشجویی ، پانسیون کارمندی ، اقامتگاه پسرانه ، اقامتگاه دخترانه ، اقامتگاه دانشجویی  به سایت خواب اینجا مراجعه کنید

دیدگاه‌ها