توسعه شیوه های مراقبت از خود در خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/07/10 تعداد بازدید:‌ 261 دسته‌بندی: خوابگاه

توسعه شیوه های مراقبت از خود در خوابگاه

نیاز به مراقبت از خود در خوابگاه:

خوابگاه، مکانی برای زندگی موقت یا بلند مدت دانشجویان و کارمندانی است که برای رسیدن به اهداف خود در مکانی خارج از شهر خود ساکن شده اند. زندگی در خوابگاه مزایا و معایب بسیاری دارد که هر یک از ساکنین بسته به روحیات خود ممکن است از آن لذت ببرند و یا در معرض اتفاقات ناخوشایند قرار بگیرند. زیرا هر نوع شخصیتی ممکن است در خوابگاه، اقامتگاه یا پانسیون های خودگردان دخترانه و پسرانه ساکن شود. برخی افراد جهت دور بودن از آسیب های احتمالی در اتاق های تک نفره ساکن می شوند. اما باید دقت داشت که این راه حل چندان مناسب نیست. زیرا به هرحال زندگی در خوابگاه یک زندگی اجتماعی است که این امر تعامل با اطرافیان را اجتناب ناپذیر می کند. نیاز به مراقبت از خود در خوابگاه تنها به دلیل اجبار در برقراری ارتباط با افراد گوناگون نیست. بلکه گاهی اخلاق های ذاتی و ایجاد تغییر در رفتارهای ثانویه ممکن است موجب ضربه زدن به فرد شود.

پانسیون دخترانه

دانشجویان و دیگر ساکنین خوابگاه های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه در طی زندگی در خوابگاه با هم اتاقی ها و دیگر هم خوابگاهی های خود صمیمی می شوند، درد دل می کنند، مشورت می گیرند، مشاوره می دهند و... که با گسترده تر شدن روابط نیاز به مراقبت از خود افزایش می یابد.

مراقبت از خود در برابر رفتار دیگران:

عامل بیرونی که دانشجویان و دیگر افراد ساکن در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه را به مراقبت از خود وادار می کند، رفتارهای اطرافیان است. افرادی که ابتدا با تظاهر به خوب بودن، اعتماد فرد را جلب می کنند و بعدها در شرایط بخصوصی از آن سوءاستفاده می کنند. این گفته ها هرگز به معنای بد بودن تمام افراد ساکن در خوابگاه های خودگردان و دولتی نیست. اما نباید بسیار ایده آل فکر کرد. زیرا خوابگاه نیز مانند تمام نقاط جهان از تجمع انسان های خوب و بد تشکیل شده است. تنها راه مراقبت از خود در برابر چنین افرادی، دیر اعتماد کردن است. زمانی که فردی به عنوان هم اتاقی یا هم خوابگاهی در چند موقعیت هرچند ساده، خصوصیات انسان دوستانه را از خود نشان داد، می توان روی صداقت عمل و امین بودن آن فرد حساب باز کرد. آسیب هایی که اطرافیان در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه به فرد وارد می کنند، نیاز به پیش زمینه هایی دارد که خود فرد این پیش زمینه ها را برای آنان فراهم می کند.

خوابگاه دانشجویی دخترانه

مراقبت از خود در برابر کمبودهای موجود در خوابگاه:

هر فردی باید کمبودهای موجود در ذات خود را بشناسد. شناسایی این کمبودها حتی اگر غیرقابل جبران باشند، اما کمک خواهند کرد که نقاط ضعف برای خود فرد آشکار شود. در نتیجه هرکس می تواند درک کند که دیگران از چه طریقی می توانند به وی ضربه بزنند. برای دانشجویان و دیگر افرادی که در خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه ساکن می شوند و یا در خوابگاه های روزانه اقامت دارند، درک این کمبودها می تواند یکی از شیوه های مراقبت از خود باشد. علاوه بر کمبودهای ذاتی، دانشجویان با برخی کمبودها در خوابگاه روبه رو می شوند که شرایط آسیب دیدن آنان را آسان تر می کند. از جمله دوری از خانواده، بی پولی، سخت بودن کار و درس، نداشتن دوست و همزبان قابل اعتماد و... که تنها وجود یکی از این موارد می تواند تا حدود زیادی موجب آسیب پذیر شدن دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و اقامتگاه های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه شود. بهترین راه جهت مراقبت از در برابر این کمبود ها ارتقاء عزت نفس و فکر کردن به داشته های خود و نداشته های دیگران است.

خوابگاه کارمندی پسرانه

خوابگاه/ اقامتگاه/ پانسیون های خودگردان دانشجویی کارمندی را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها