تقسیم وظایف در خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/04/24 تعداد بازدید:‌ 344 دسته‌بندی: قوانین حاکم بر خوابگاه های دانشجویی

تقسیم وظایف در خوابگاه

چشم انداز جدید از زندگی:

اقامت در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه برای اکثر دانشجویان، اولین تجربه زندگی مستقل و باز شدن چشم اندازهای تازه ای از زندگی است. هم اتاق شدن با افراد جدید، هم سن و دارای وجه اشتراک های بسیار در زمینه های متفاوت، می تواند هیجان انگیز و گاهی تنش زا باشد. این شرایط به ویژه برای افرادی که تا به حال دور از خانه نبوده اند، به مراتب سخت تر خواهد بود. مواجه شدن با تمام افراد جدید، اتفاقات متنوع، لحظات خوب و بد و تجربیات تلخ و شیرین سبب می شود که ساکنین خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه با دست یافتن به چشم انداز وسیع تری از زندگی، خوابگاه را ترک کنند. آشنا شدن با انسان های مهربان، از خود گذشته و فهیم، بزرگترین دست آورد زندگی در خوابگاه های دانشجویی خودگردان و دولتی است.

پانسیون دانشجویی

تقسیم وظایف در اتاق:

هرکدام از اطرافیان و هم اتاقی ها در خوابگاه، می توانند پنجره جدیدی از درک و شعور را برای یکدیگر باز کنند. گرچه متأسفانه گاهی ممکن است با افرادی در خوابگاه مواجه شد که تأسف، ناراحتی و خشم را در اطرافیان برانگیخته می کنند. اما به هرحال باید پذیرفت که در مکان های عمومی مانند خوابگاه، به همان اندازه که شانس برخورد با یک هم اتاقی خوب وجود دارد، شانس برخورد با یک هم اتاقی بد هم قابل انتظار است. البته نباید انکار کرد که مواجه شدن با هم اتاقی های خوب یا بد در خوابگاه ها و پانسیون های دانشجویی دخترانه و پسرانه، تا حدود زیادی به خود فرد نیز بستگی دارد.

خوابگاه خودگردان مجهز

گاهی تکرار اشتباهات در مورد نقض حقوق دیگر هم اتاقی ها در اتاق و یا کوتاهی کردن در انجام وظایف مربوط به اتاق، ممکن است خارج از دامنه تحمل یک هم اتاقی خوب و منظم باشد. رعایت نکردن حقوق دیگران و کوتاهی کردن در انجام وظایف، خود از مهمترین دلایل از دست دادن یک هم اتاقی خوب است. بهترین پیشنهاد برای حفظ دوستان خوب در خوابگاه ها و اقامتگاه های دانشجویی خودگردان و دولتی، تقسیم وظایف ساده و در عین حال مهم در اتاق است. البته نشان دادن از خودگذشتگی در برخی شرایط که هم اتاقی قادر به انجام وظیفه خود در ساعت یا روز مشخص شده نمی باشد، می تواند بر بهتر شدن روابط در اتاق کمک کند.

اقامتگاه دانشجویی خودگردان

آشپزی کردن:

حتی آن دسته از دانشجویانی که تمام روزهای هفته وعده های غذایی خود را در سلف دانشگاه میل می کنند، بازهم در روزهای آخر هفته و تعطیل، مجبور به آشپزی در خوابگاه هستند. آشپزی تقریبأ تنها وظیفه مشترک در خوابگاه ها و اقامتگاه های دانشجویی است که می تواند گاهی وقت گیر باشد. به همین دلیل بهتر است هر روز یا هر وعده، وظیفه آشپزی بر عهده یک نفر باشد و هرکدام از هم اتاقی ها در طول هفته به طور برابر و منظم آشپزی کنند. برای آنکه حق کسی در اتاق ضایع نشود، می توان برای یک ماه یا چند هفته، غذاهایی که قرار است طبخ شود، در یک برگه نوشته شده و به دیوار اتاق چسپیده شود. از این طریق طبخ غذاهای متنوع در بین هم اتاقی ها تکرار می شود.

خوابگاه دخترانه

این قوانین نا نوشته در اتاق های خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی پسرانه و دخترانه، حکم آیات قرآن را ندارد. پس هم اتاقی ها باید نسبت به یکدیگر انعطاف و گذشت نشان دهند. برای مثال روزی که یکی از هم اتاقی ها به هر دلیل قادر به آشپزی کردن نیست، دیگران بدون هیچ اخم و شکایتی وظیفه آماده کردن غذا در آن وعده را بر عهده بگیرند. تنها زمانی که یکی از هم اتاقی ها قصد سوءاستفاده از دیگر هم اتاقی ها را داشته باشد، می توان صریح و بدون هیچ تعارفی وظایف تعیین شده را به وی گوشزد کرد. در صورت ادامه بی توجهی، این هم اتاقی به طور خود به خود از جانب دیگر هم اتاقی ها طرد خواهد شد.

ادامه مطلب و خوابگاه های بیشتر را در سایت خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها