تقسیم بندی اتاق ها در خوابگاه تهران به چه شکل است؟

بشرا یعقوبیان 1401/06/15 تعداد بازدید:‌ 127 دسته‌بندی: خوابگاه تهران

تقسیم بندی اتاق ها در خوابگاه تهران به چه شکل است؟

یکی از دغدغه های بزرگی که دانشجویان مخصوصا ورودی های جدید با آن دست و پنجه نرم می کنند، استرس حضور در خوابگاه و کم و کیف آن می باشد. در این میان دغدغه افتادن در یک اتاق خود در خوابگاه می تواند به سایر استرس های افراد اضافه شود. همین مساله موجبمی شود که ورودی های جدید همواره به دنبال هم اتاقی شدن با افرادی باشند که هرچند کم ولی شناختی در مورد آنها دارند. در بیشتر دانشگاه ها افراد از سال دوم به بعد می تواند اتاق و هم اتاق های خود را عوض کند. این در حالیست که در سال اول و برای ورودی های جدید معمولا اداره امور خوابگاه ها تصمیم گیری می کند. تصمیم گیری کردن در مورد اینکه ارفراد به چه شکل در اتاق های مختلف خوابگاه تهران اسکان دارده وشند بر اساس اصول و ضوابطی است که ممکن است در هر دانشگاه تا دانشگاه دیگر متفاوت باشد. 

خوابگاه تهران

در بیشتر دانشگاه ها تقسیم بندی افراد برای حضور در یک اتاق بر اساس رشته تحصیلی می باشند. این کار سبب می شود که افراد به دلیل هم کلاسی بودن زودتر با یکدیگر صمیمی شوند. از طرفی دیگر اگر افراد هم کلاسی در خوابگاه تهران با یکدیگر هم اتاقی شوند به دلیل هماهنگ بودن زمان کلاس هایشان هماهنگی ها بهتر صورت می گیرد. بطور مثال در یک اتاقی که چند نفر ورودی جدید از یک رشته حضور دارند به دلیل اینکه تمامی واحدهای آنها مشترک است شب هایی که صبح آن کلاس دارند سعی می کنند که زودتر در اتاق خاموشی بدهند. از طرفی دیگر هم کلاسی ها معمولا تکالیف درسی مشترکی دارند و در این زمینه می توانند با یکدیگر همکاری کرده در حل تمرین های کلاسی به هم کمک کنند. یکی دیگر از مزایای هم اتاقی شدن با افراد هم کلاسی در خوابگاه تهران، هماهنگ بودن برنامه امتحانات آنها می باشد. این مساله سبب می شود که کار ساکنین اتاق در ایام امتحانات راحت بوده و زمان هایی که امتحان دشواری دارند با یکدیگر درس خوانده و به هم کمک کنند. 

خوابگاه تهران

اداره امور خوابگاه ها چگونه افراد را در اتاق ها دسته بندی می کند؟

همانگونه که در بالا هم به آن اشاره شد، تقسیم بندی افراد در اتاق های مختلف خوابگاه تهران معمولا بر اساس هم کلاسی بودن افراد صورت می گرد. اما روش ها و ملاک های دیگری هم وجود دارند که ممکن است اداره امور خوابگاه ها بر اساس آنها تقسیم بندیرا انجام دهند. یکی از این ملاک ها تقسیم بندی بر اساس اولین حروف فامیلی افراد است از ملاک های دیگر امور خوابگاه ها برای تقسیم بندی افراد در اتاق های مختلف خوابگاه تهران، بر اساس شهر بومی افرا می باشد. به این شکل که دانشجویان هم شهر یو هم استانی را در یک اتاق قرار می دهند. این مساله نیز مزایا و معایبی دارد. از مزایای آن می توان به کاهش هرچه بیشتر بروز اختلاف در بین ساکنین اشاره کرد.اکا عیب بزرگ این روش این است که فرصت آشنایی با قرهنگ های مختلف را از ساکنین خوابگاه تهران می گیرد. به همین دلیل است که معمولا توصیه می شود با هدف آشنایی و تعامل بهینه افراد فرهنگ های مختلف، معمولا آنها را در یک اتاق قرار دهند. 

دیدگاه‌ها