تصورات نخست در مورد خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/06/12 تعداد بازدید:‌ 247 دسته‌بندی: زندگی در خوابگاه

تصورات نخست در مورد خوابگاه

فشارهای روانی:

پیش داوری یکی از خصوصیات اخلاقی در بیشتر افراد جامعه است. این خصوصیت اخلاقی در آن دسته از دانشجویان و غیردانشجویان که زندگی در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه را پیش رو دارند، موجب می شود که قبل از عزیمت به خوابگاه تصورات منفی را در مورد شرایط زندگی در خوابگاه، چگونگی برقراری ارتباط با دیگر افراد و روش کنار آمدن با غربت را در ذهن خود پرورش دهند. یکی از عمده ترین ویژگی های منفی که متقاضیان دانشجو و غیر دانشجو قبل از اقامت در خوابگاه، آن را ذهن خود بزرگ می کنند، وجود فشارهای روانی ناشی از دوری از خانواده است. زیرا این دسته از افراد در یک پیش داوری عجولانه، خوابگاه را مکانی سوت و کور، به دور از دوستان و خانوده، اوقات کسل کننده با حجم بزرگی از دلتنگی تصور می کنند. این فشارهای روانی برای آن دسته از دانشجویان و کارمندان که برای بار نخست زندگی به دور از خانواده را تجربه می کنند، بیشتر خواهد بود. همچنین تصورات منفی برای متقاضیان خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دخترانه و پسرانه که وابستگی بیشتری به خانه و خانواده خود دارند، قوی تر و احتمال ایجاد فشارهای روانی بر این دسته از افراد بالاتر است.

اقامتگاه خودگردان کارمندی

تصورات منفی ناشی از پیش داوری های عجولانه موجب ایجاد فشارهای روانی بسیاری در متقاضیان خوابگاه های حودگردان و دولتی می شود که گاهی ممکن است در بلند مدت خود را نشان دهد و گاهی نیز در همان ابتدا و قبل از عزیمت به خوابگاه فرد را دچار تشویش و نگرانی های شدید می کند. گاهی همین تصورات اشتباه موجب می شود دانشجویان از رفتن به دانشگاه یا شهر مورد علاقه خود صرف نظر کنند.

فشارهای کاری و تحصیلی:

پیش داوری در مورد زندگی در شرایط خوابگاه به ویژه اقامت در پانسیون ها ، اقامتگاه ها و خوابگاه های خودگردان پسرانه و دخترانه تنها محدود به کمبود های روانی و عاطفی نیست. به طور مثال درس خواندن و مطالعه کردن در یک اتاق پنج یا شش نفره برای بسیاری از متقاضیان خوابگاه های دانشجویی کارمندی قبل از تجربه شرایط واقعی، استرس زا خواهد بود. به ویژه برای دانشجویانی که برای ساعات درس خواندن خود اهمیت بسیاری قائل هستند، تصور مطالعه در یک اتاق چند نفره موجب ایجاد تنش و استرس خواهد شد. پیش داوری های این افراد این تصورات را به وجود می آورد که فشارهای کاری و روانی در شرایط زندگی در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه بسیار بیشتر از خانه خواهد بود.

اقامتگاه دانشجویی پسرانه

تعاملات گسترده و تنش ها:

به طور طبیعی برقراری تعاملات و داشتن روابط گسترده موجب رخداد اتفاقات بیشتری خواهد شد. زیرا به همان میزان که دامنه تعداد افراد در اطراف انسان بیشتر می شود، به همان میزان نیز احتمال برخورد با اتفاقات جدید افزایش می یابد. دانشجویان و دیگر متقاضیان خوابگاه ها و اقامتگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه به دلیل تصور وجود افراد زیاد در اطراف خود و کنار آمدن با هم اتاقی ها و هم خوابگاهی های جدید، تنش های زیادی را برای خود پیش بینی خواهند کرد که هرکدام از این تنش ها ممکن است به هیچ عنوان پایه و اساس واقعی نداشته باشد و صرفأ موجب ایجاد فشارهای روانی بیشتر بر آنان شود.

اقامتگاه خودگردان دخترانه

تجربیات جدید:

بهترین راه برای از بین بردن پیش داوری های عجولانه، کسب تجربیات جدید با زندگی در خوابگاه های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه است. زیرا برای بسیاری از متقاضیان که با پیش بینی اتفاقات سخت و ناخوشایند اوقات را بر خود تلخ می کنند، برقراری روابط دوستانه در خوابگاه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. کسب تجربیات مربوط به زندگی در خوابگاه، موجب برطرف شدن استرس و نگرانی های نخست و حذف پیش داوری های عجولانه خواهد شد.

مطالب بیشتر و خوابگاه های خودگردان لوکس را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها