بی ثباتی عاطفی در خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/07/09 تعداد بازدید:‌ 192 دسته‌بندی: خوابگاه، پانسیون، اقامتگاه

بی ثباتی عاطفی در خوابگاه

شرایط و قوانین حاکم بر خوابگاه ها:

خوابگاه ها همواره یکی از محیط های جذاب و قابل توجه برای بررسی و انجام تحقیقات بر شرایط زندگی، عواطف و احساسات، حالات روحی، مشکلات عاطفی و... جوانان بوده است که در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان کمتر به آن توجه شده است. شرایط منحصر به فرد و ویژه ای که در خوابگاه برقرار است و همچنین قوانین وضع شده به ساکنین خوابگاه های دانشجویی کارمندی مؤظف به رعایت آن هستند باید به گونه ای تغییر یابد و یا تصحیح شود که نه تنها فشار روحی بر ساکنین را کاهش دهد بلکه محیط سرشار از امنیت را نیز برای آنان فراهم کند. برقراری روابط اجتماعی در بین ساکنین خوابگاه شرایط حاکم بر خوابگاه را شکل می دهد. میزان برقراری روابط دوستانه می تواند در شکل گیری محیط صمیمی و دوستانه تأثیر به سزایی داشته باشد. زیرا اکثر جوانان ساکن در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه ممکن است به دلیل سن حساس و همچنین درک نادرست از زندگی در خوابگاه، دچار بی ثباتی عاطفی شوند که به دنبال آن مشکلات دیگری را باید تحمل کنند. در این مطلب به مواردی اشاره می شود که بر اثر بی ثباتی عاطفی در بین جوانان ساکن در خوابگاه های خودگردان و روزانه رخ می دهد.

خوابگاه دخترانه در تهران

کاهش علاقه به اهداف و دنیای واقعی:

منظور از بی ثباتی عاطفی بروز حالاتی از خشم، ناراحتی، خوشحالی و... است که مدت زمان زیادی طول نمی کشد و گاهی هیچ پایه و اساس واقعی نیز ندارد. این عارضه که در نسل جوان روبه افزایش است، در بین ساکنین خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه نیز مشاهده می شود. دانشجویان با جدا شدن ناگهانی از خانواده و تصور از دست دادن حمایت آنان دچار شوک های روانی می شوند که بی ثباتی عاطفی را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه حالات شدید این عارضه موجب کاهش علاقه به اهداف و دنیای واقعی می شود. به طوری که فرد به فردیت خود علاقه بیشتری پیدا می کند و از این طریق خود را از جمع دوستان، هم اتاقی ها و سایر اطرافیان محروم می کند.

خوابگاه ارزان قیمت پسرانه

تناقض اجتماعی:

همانطور که گفته شد، تصور از دست دادن حمایت های خانواده یکی از شرایط ایجاد بی ثباتی عاطفی است. اما عوامل متعدد دیگری این عارضه را تشدید می کند. از جمله روبه رو شدن با تناقضات اجتماعی که یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است و دانشجویان و دیگر ساکنین خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه با آن وربه رو هستند. یکی از مواردی که موجب می شود ساکنین خوابگاه های خودگردان و روزانه به شدت تحت تأثیر تناقضات اجتماعی قرار بگیرند، سن و سال پایین و حساس آنان است. زیرا در دوران دانشجویی افراد به مقایسه زندگی خود با دیگران می پردازند و دائم کمبودهای خود را در مقابل داشته های دیگران مرور می کنند.

خوابگاه کارمندی در تهران

عدم اعتماد به آینده:

مهمترین آسیبی که دانشجویان در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه به آن دچار می شوند، عدم اعتماد به آینده است. بی ثباتی عاطفی و روانی موجب می شود که فرد خود را از هرگونه حمایتی محروم بداند و روز به روز مشکلات را برای خود بزرگتر از آنچه که در واقعیت است تصور کند. البته شرایط کنونی کشورهایی مانند کشور ما بر این تصورات دامن می زند. زیرا زمانی که فرد علاوه بر کمبودهای دوران زندگی در خوابگاه به میزان رشد بیکاری جوانان توجه می کند، از پیشرفت باز می ماند و نه تنها خود را در شرایط موجود تنها تصور می کند، بلکه برای تغییر شرایط و داشتن آینده ای بهتر امیدی نخواهد داشت. متأسفانه شرایطی که دانشجویان و دیگر ساکنین خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه با آن روبه رو هستند، موجب بی ثباتی عاطفی در بین جوانان شده است.

پانسیون دانشجویی

مطالب بیشتر و خوابگاه های دانشجویی کارمندی با فول امکانات را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها