اهمیت حمایت اجتماعی از ساکنین خوابگاه

بشرا یعقوبیان 1397/07/12 تعداد بازدید:‌ 175 دسته‌بندی: خوابگاه، پانسیون، اقامتگاه

اهمیت حمایت اجتماعی از ساکنین خوابگاه

اهمیت حمایت اجتماعی:

انسان ها به طور ذاتی به دنبال ساختن روابط اجتماعی با اطرافیان خود هستند. زیرا طبق تجربه سال های طولانی زندگی بشر، اثبات شده است که ساختن روابط اجتماعی، حمایت های اجتماعی از جانب اطرافیان را به دنبال خواهد داشت. گاهی این روابط کاملأ آگاهانه و گاهی ناخودآگاه اتفاق می افتند، اما به هرحال منبع ایجاد حمایت های اجتماعی هستند. اهمیت این حمایت های اجتماعی چنان بالا است که گاهی از بین رفتن حمایت های اجتماعی به ویژه حمایت هایی که آگاهانه کسب شده است لطمه زیادی به فرد وارد می کند. ساختن روابط اجتماعی در دوران زندگی در خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی پسرانه و دخترانه از حساسیت بیشتری برخوردار است. زیرا کسب حمایت های اجتماعی در مکانی که فرد مجبور به برقراری تعامل با افراد ناشناس و جدید است، امکان ایجاد خطا و آسیب دیدن، بیشتر می شود.

خوابگاه ارزان قیمت پسرانه

والدین:

تعامل با اعضای خانواده و والدین نمونه بارز ایجاد روابط اجتماعی است. از این طریق فرد حمایت های مطمئنی را از جانب خانواده کسب می کند که در مقایسه با دیگر حمایت های اجتماعی، دلگرمی بیشتری را در فرد ایجاد می کند. با توجه به اینکه ساکنین خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دخترانه و پسرانه مجبور به اقامت در مکانی دور از خانواده هستند، نباید کمبود یا کاهش حمایت های اجتماعی از جانب خانواده را احساس کنند. خانوده با کسب آگاهی از برنامه های فرزندان خود در  خوابگاه، آشنایی با دوستان جدید  فرزندان خود که در خوابگاه با آن ها آشنا شده اند، توجه به نیاز های عاطفی و مالی که در خوابگاه های دانشجویی کارمندی با آن مواجه می شوند و سایر نیازهای دیگر فرزند خود باید هوشیار باشند. این هوشیاری از جانب خانواده ها سبب افزایش عزت نفس در ساکنین خوابگاه های کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه می شود.

خوابگاه خودگردان دخترانه

مدیریت و سرپرست خوابگاه:

یکی از تعاملات اجتماعی مهم که فرد در طی زندگی در خوابگاه می تواند از طریق آن به حمایت اجتماعی مناسبی دست پیدا کند، ایجاد روابط اجتماعی سالم با مسئولین و سرپرست های خوابگاه های دولتی و خوابگاه های خودگردان دخترانه و پسرانه است. ارتباط با افرادی که با شرایط زندگی در خوابگاه آشنایی کامل دارند برای ساکنین می تواند مثبت باشد. همچنین در شرایطی مانند برخورد با مشکلاتی از جمله گیرافتادن با هم اتاقی هایی که دارای شخصیت های متفاوتی هستند، سرپرست های خوابگاه بهترین حمایت های اجتماعی را ارائه می دهند. این حمایت ها در شرایطی که فرد دور از حمایت های خانواده به سر می برد، بسیار حائز اهمیت و مفید است. برخورد با مسئولین و سرپرست هایی که تجربه چندین ساله در مورد زندگی در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های خودگردان پسرانه و دخترانه را دارند به حفظ ذهنیت صحیح از جامعه خوابگاهی کمک خواهد کرد.

پانسیون پسرانه در تهران

هم اتاقی ها:

حمایت های اجتماعی از جانب نزدیکترین افرادی که در یک اتاق یا یک خوابگاه با یکدیگر زندگی می کنند، یک موهبت است. افرادی که در برقراری روابط اجتماعی سالم پیش قدم می شوند و برای ادامه این روابط، دیگران را از حمایت های اجتماعی و عاطفی خود بهره مند می سازند بهترین روابط اجتماعی را می سازند. بدون شک هم اتاق شدن با افرادی که از نظر خلقیات، سطح طبقاتی، فرهنگ، عقاید و... سازگاری بیشتری با فرد دارند، روابط دوستانه تری را در پی خواهد داشت. همچنین در این دسته از روابط که گاهی طرفین بسیار صمیمی می شوند، حمایت اجتماعی بیشتری بین آنان رد و بدل خواهد شد. به ویژه در سال های پایانی اقامت در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دخترانه و پسرانه که چند سال از دوستی بین ساکنین سپری شده است، حمایت های اجتماعی بی منت و دوستانه ای ارائه می شود که کمتر از حمایت های خانوادگی نیست.

پانسیون لوکس دخترانه

پانسیون ها/ خوابگاه ها/ اقامتگاه های خودگردان را در خواب اینجا دنبال کنید.

دیدگاه‌ها