افزایش تمرکز در خوابگاه دخترانه

بشرا یعقوبیان 1399/06/08 تعداد بازدید:‌ 201 دسته‌بندی: خوابگاه پسرانه

افزایش تمرکز در خوابگاه دخترانه

محدودیت توجه و مدیریت آن

انسان ها در طول شبانه روز تحت تاثیر اطلاعات محیطی بی شماری قرار می گیرند. این اطلاعات از حواس مختلف در محیطهای گوناگون از جمله خوابگاه دخترانه جمع دآوری می شوند. برخی از اطلاعات از طریق حواص بینایی، برخی شنیداری، برخی لامه و ... وارد سیستم اطلاعاتی انسان می شوند. تمرکز بر هریک از این اطلاعات موجب سردرگمی برای ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران می شود. مدیریت توجه، این مشکل را رفع می کند. توجه انسان ها از جمله افراد ساکن در پانسیون دخترانه و پسرانه محدود است. بنابراین این توجه می بایست خرج امور مهمی گردد. توجه بر هر امری موجب اهمیت یافتن آن در زندگی می گردد.

اهمیت تمرکز در خوابگاه دخترانه

همانگونه که پاراگراف در پیشین به آن اشاره شد توجه بر امور مختلف موجب هدر رفتن انرژی و وقت افراد می گردد. تمامی اموری که در اطراف ساکنین پانسیون دخترانه تهران رخ می دهد در خور توجه و تمرکز نیستند. بلکه توجه افراد در پانسیون و خوابگاه می بایست بر امور مهم و ضروری زندگیان معطوف گردد. این امر در سخن کار ساده ای است. اما گاهی تمرکز بر یک امر واحد در اقامتگاه پسرانه تهران بیش از آنچه که تصور می کنیم دشوار است.  جهت انجام این امر در نظر داشتن چندین نکته مهم اساسی می تواند تا حد زیادی کنترل امور را در دست ما قرار دهد.

تعین بازه زمانی برای کارها

ممکن است در طول روز در اقامتگاه دخترانه تهران مجبور به انجام چندین کار متفاوت باشیم. جهت افرایش تمرکز بر هر کاری بهترین راه حل تعیین بازه زمانی برای انجام هر کدام از این کارهاست. زمانی که برای انجام هر کاری بازه زمانی تعین می کنیم در آن زمان مشخص فقط بر امر مورد نظر تمرکز می کنیم. این کار از کاهش تمرکز و معطوف شدن دقت ما بر امور دیگر جلوگیری می کند.

عدم انجام همزمان چندین کار

شاید انجام دادن چندین کار بطور همزمان در خوابگاه پسرانه در تهران در ابتدا جذاب باشد. اما این امر در در حد تئوری خوب و گول زننده است. در عمل انجام چندین کار بطور همزمان در خوابگاه دخترانه در تهران تنها تمرکز و انرژی ما را هدر می دهد. بنابراین بهترین کار برای مدیریت زمان، توجه و تمرکز در خوابگاه، انجام هر کاری در زمان تعیین شده برای آن است.

نیمه تمام رها نکردن کارها

گاهی در پانسیون پسرانه و دخترانه به دلایل مختلفی کارها نیمه تمام رها می شوند. مشکلاتی از قبیل کمبود وقت، داشتن دغدغه های مختلف شخصی و درشی، بی حوصلگی و بی برنامگی ممکن است دلیل این امر باشند. کارهای نیمه تمام آفت بزرگی برای تمرکز و توجه افراد مختلف از جمله ساکنین اقامتگاه پسرانه تهران هستند. زمانی که کاری را ناتمام رها می کنیم در زمان انجام کارهای دیگر مدام ذهنکمان درگیر کار انجام نشده است. این مساله درصد بالایی از تمرکز و توجه ما را به هدر می دهد. بنابراین تمم کردن کارهای نیمه تمام در خوابگاه باید در اولویت امور قرار گیرد.

یادداشت ایده های ناگهانی در حین انجام کار

برای بسیاری از ما پیش آمده است که در حین انجام امور مختلف در پانسیون دخترانه تهران یک ایده ناب به ذهنمان خطور کرده است. از طرفی نیمه تمام گذاشتن کاری که در حال انجام آن هستیم کار اشتباهی است. از طرفی دیگر عدم رسیدگی به ایده مورد نظر ممکن است شانس رسیدگی به آن را برای همیشه از ما بگیرد و آن را فراموش کنسیکم. بنابراین چنانچه در خوابگاه پسرانه و دخترانه ایده ای ناگهانی به ذهنتان خطور کرد حتما آن را یادداشت کنید. یادداشت برداری کمک می کند در زمانی مناسب تر در اقامتگاه و پانسیون به ایده هایمان رسیدگی کنیم.  

دیدگاه‌ها